Tổng hợp một số dạng toán phương trình hàm đặc trưng và phương pháp giải - Hoàng Mạnh Thắng

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Tổng hợp một số dạng toán phương trình hàm đặc trưng và phương pháp giải của tác giả Hoàng Mạnh Thắng.

Tài liệu được chia làm 3 chương:

Chương 1. Đặc trưng hàm của một số hàm số sơ cấp với dịch chuyển tịnh tiến và đồng dạng

Trong chương này, tác giả trình bày khái quát về hàm số với các dịch chuyển tịnh tiến và đồng dạng như:

Định nghĩa các hàm tuần hoàn cộng tính, hàm phản tuần hoàn cộng tính, hàm tuần hoàn nhân tính, hàm phản tuần hoàn nhân tính.

Mô tả hàm tuần hoàn cộng tính, hàm phản tuần hoàn cộng tính, hàm tuần hoàn nhân tính, hàm phản tuần hoàn nhân tính.

Đặc trưng hàm của một số hàm số sơ cấp với dịch chuyển tịnh tiến và đồng dạng.

Chương 2. Phương trình hàm dạng sai phân với dịch chuyển tịnh tiến.

Chương này trình bày phương trình hàm dạng sai phân với dịch chuyển tịnh tiến (bao gồm phương trình hàm thuần nhất và không thuần nhất, phương trình bật nhất và phương trình bật hai). Trong đó đã trình bày phương pháp giải và công thức nghiệm của phương trình không thuần nhất đồng thời đề xuất quy tắc để đưa phương trình không thuần nhất về phương trình thuần nhất.

Chương 2. Phương trình hàm dạng sai phân với dịch chuyển đồng dạng.

Chương này cấu trúc tương tư như chương 2

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2021 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 36   |   Total: 306177
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Tổng hợp một số dạng toán phương trình hàm đặc trưng và phương pháp giải - Hoàng Mạnh Thắng