Tổng hợp lý thuyết và bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết chuyên đề Hàm số bậc nhất và bậc hai

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Tổng hợp lý thuyết và bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết chuyên đề Hàm số bậc nhất và bậc hai.

§ 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÀM SỐ

Tính chẵn lẻ của hàm số
Cho hàm số y = f(x) có tập xác định D.
Hàm số f được gọi là hàm số chẵn nếu với mọi x thuộc D thì -x thuộc D và f(-x) = f(x)

Hàm số f được gọi là hàm số lẻ nếu với mọi x thuộc D thì -x thuộc D và f(-x) = -f(x)

Tính chất của đồ thị hàm số chẵn và hàm số lẻ:
+ Đồ thị của hàm số chẵn nhận trục tung Oy làm trục đối xứng.
+ Đồ thị của hàm số lẻ nhận gốc toạ độ O làm tâm đối xứng.

Đồ thị của hàm số: 
Đồ thị của hàm số y = f(x) xác định trên tập D là tập hợp tất cả các điểm M(x; f(x)) trên mặt phẳng toạ độ Oxy với mọi x thuộc D.
Chú ý: Ta thường gặp đồ thị của hàm số y = f(x) là một đường. Khi đó ta nói y = f(x) là phương trình của đường đó.

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2021 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 144   |   Total: 578933
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Tổng hợp lý thuyết và bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết chuyên đề Hàm số bậc nhất và bậc hai