Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm của đồ thị hàm số

Nhóm thuvientoan.net xin gửi đến các bạn đọc tài liệu Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm của đồ thị hàm số.

Chủ đề tổng hợp có 25 trang được tập trung vào Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm của đồ thị hàm số.

NỘI DUNG TÀI LIỆU TỔNG QUÁT GỒM CÓ:

Phần kiến thức cơ bản:

I. Bài toán tìm điểm cố định của họ đường cong

  Xét họ đường cong (Cm) có phương trình y = f(x,m), trong đó f là hàm đa thức theo biến x vơi m là tham số sao cho bậc của m không quá 2. Hãy tìm những điểm cố định thuộc đường cong khi m thay đổi?

Phương pháp giải:

  B1: Đưa phương trình y = f(x,m) về dạng phương tình theo ẩn m có dạng sau: Am + B = 0 hoặc Am2 + Bm + C = 0.

  B2: Cho các hệ số bằng 0, ta thu được hệ phương trình và giải hệ phương trình: (A = 0 và B = 0) hoặc ( A = 0 và B = 0 và C = 0).

  B3: Kết luận: Nếu hệ vô nghiệm thì họ đường cong (Cm) không có điểm cố định. Nếu hệ có nghiệm thì nghiệm đó là điểm cố định của (Cm).

II. Bài toán tìm điểm có tọa độ nguyên:

Cho đường cong (c) có phương trình y = f(x) (hàm phân thức). Hãy tìm những điểm có toạn độ nguyên của đường cong.

  Những điểm có tọa độ nguyên là những điểm sao cho các hoành độ và tung độ của điểm đó đều là số nguyên.

Phương pháp giải:

  B1: Thực hiện phép chia đa thức chia từ số cho mẫu số.

  B2: Lí luận để giiar bài toán

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP:

Bài toán 1: Cho hàm số  y = (ax+b)/(cx+d) có đồ thị (C). Hãy tìm trên (C) hai điểm A và B thuộc hai nhánh đồ thị hàm số sao cho khoảng cách AB ngắn nhất.

Bài toán 2: Cho đồ thị hàm số (C) có phương trình y = f(x). Tìm tọa độ điểm M thuộc (C) để tổng khoảng cách từ M đến hai trục tọa độ nhỏ nhất.

Bài toán 3:  Cho đồ thị (C) có phương trình y = f(x). Tìm điểm M trên (C) sao cho khoảng cách từ M đến Ox bằng k lần khoảng cách từ M đến trục Oy.

Bài toán 4: Cho đồ thị hàm số (C) có phương trình y = f(x) = (ax+b)/(cx+d). Tìm tọa độ điểm M trên (C) sao cho độ dài MI ngắn nhất.

.....

Và phần bài tập gồm 60 câu hỏi, có phần lời giải chi tiết hướng dẫn phân tích.

Nhóm thuvientoan.net hy vọng với tài liệu Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm của đồ thị hàm số sẽ giúp ích được cho các bạn đọc và được đồng hành cùng các bạn, cảm ơn!

Like fanpage của thuvientoan.net để cập nhật những tài liệu mới nhất: https://bit.ly/3g8i4Dt.

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 16   |   Total: 141861
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm của đồ thị hàm số