Sử dụng một số bất đẳng thức thông dụng để chứng minh bất đẳng thức khác

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Sử dụng một số bất đẳng thức thông dụng để chứng minh bất đẳng thức khác của tác giả Đặng Văn Hiếu - Trường ĐH Khoa học ĐH Thái Nguyên.

Bất đẳng thức là một trong những chuyên mục có tính hấp dẫn nhất trong giáo trình giảng dạy và học tập bộ môn toán ở nhà trường phổ thông. Nó là một đề tài thường xuyên có mặt trong các đề thi về toán trong các kỳ thi tuyển sinh quốc gia, cũng như trong các kỳ thi Olympic về toán ở mọi cấp.

Tài liệu này dành để trình bày một nhánh của lý thuyết bất đẳng thức – Các bất đẳng thức thông dụng.

Tài liệu gồm có 5 chương:
Chương 1 với tiêu đề “Phương pháp sử dụng bất đẳng thức Côsi” dành để trình bày về bất đẳng thức Côsi.
Bất đẳng thức Côsi là bất đẳng thức quan trọng nhất và có nhiều ứng dụng nhất trong chứng minh bất đẳng thức. Trong chương này chúng tôi dành để trình bày các phương pháp cơ bản nhất để sử dụng có hiệu quả bất đẳng thức Côsi.
Chương 2 “Phương pháp sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopski” trình bày các ứng dụng của bất đẳng thức Bunhiacopski và bất đẳng thức Bunhiacopski mở rộng.
Một trong những phương pháp hay sử dụng và có tính hiệu quả để chứng minh các bất đẳng thức là sử dụng bất đẳng thức với các dãy đơn điệu. Các kết quả này được trình bày trong chương 3.
Chương 4 dành để trình bày một lớp bất đẳng thức đơn điệu đặc biệt (đó là bất đẳng thức Trêbưsép).

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 18   |   Total: 139236
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Sử dụng một số bất đẳng thức thông dụng để chứng minh bất đẳng thức khác