Lý thuyết và bài tập Mệnh đề, Tập hợp - Dương Phước Sang

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Lý thuyết và bài tập Mệnh đề, Tập hợp - Dương Phước Sang.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I. MỆNH ĐỀ
1. Mệnh đề: là một khẳng định hoặc là đúng hoặc là sai và không thể vừa đúng vừa sai.
Ví dụ:  “2 + 3 = 5” là MĐ đúng. “ 2 là số hữu tỉ” là MĐ sai.  “Mệt quá!” không phải là MĐ.
2. Mệnh đề chứa biến
Ví dụ: Cho khẳng định “2 + n = 5”. Khi thay mỗi giá trị cụ thể của n vào khẳng định trên thì ta được một mệnh đề. Khẳng định có đặc điểm như thế được gọi là mệnh đề chứa biến.
3. Phủ định của một mệnh đề
Phủ định của mệnh đề P ký hiệu là P là một mệnh đề thoả mãn tính chất nếu P đúng thì P sai, còn nếu P sai thì P đúng.
Ví dụ: P: “3 là số nguyên tố”. P : “3 không là số nguyên tố”.

4. Mệnh đề kéo theo
Mệnh đề “Nếu P thì Q” gọi là mệnh đề kéo theo, ký hiệu P ⇒ Q.
Mệnh đề P ⇒ Q chỉ sai khi P đúng đồng thời Q sai.
Ví dụ: Mệnh đề “1>2” là mệnh đề sai.

Trong mệnh đề P ⇒ Q thì
P: gọi là giả thiết (hay P là điều kiện đủ để có Q).
Q: gọi là kết luận (hay Q là điều kiện cần để có P).

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 6   |   Total: 131213
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Lý thuyết và bài tập Mệnh đề, Tập hợp - Dương Phước Sang