Giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục - Nguyễn Chín Em

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục của tác giả Nguyễn Chín Em.

1 GIỚI HẠN DÃY SỐ 
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
1 DÃY SỐ CÓ GIỚI HẠN 0
1.1 Định nghĩa dãy số có giới hạn 0
1.2 Một số dãy số có giới hạn 0 thường gặp 
2 DÃY SỐ CÓ GIỚI HẠN HỮU HẠN 
2.1 Định nghĩa dãy số có giới hạn 
2.2 Một số định lí 
2.3 Tổng quát của cấp số nhân lùi vô hạn 
3 DÃY SỐ CÓ GIỚI HẠN VÔ CỰC 
3.1 Dãy số có giới hạn +∞ 
3.2 Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực 
3.3 Một số kết quả 
B CÁC DẠNG TOÁN 
Dạng 1. Sử dụng định nghĩa chứng minh rằng lim un = L 
Dạng 2. Tính giới hạn của dãy số bằng các định lí về giới hạn 
Dạng 3. Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn 
Dạng 4. Dãy số có giới hạn vô cực 
C CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
2 GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ 
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
1 Giới hạn của hàm số tại một điểm 
2 Giới hạn của hàm số tại vô cực 
3 Một số định lí về giới hạn hữu hạn 
4 Giới hạn một bên 
5 Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực 
6 Các dạng vô định 
B CÁC DẠNG TOÁN 
Dạng 1. Sử dụng định nghĩa giới hạn của hàm số tìm giới hạn 
Dạng 2. Chứng minh rằng limx→x0f(x) không tồn tại 
Dạng 3. Các định lí về giới hạn và giới hạn cơ bản để tìm giới hạn 
Dạng 4. Tính giới hạn một bên của hàm số 
Dạng 5. Giới hạn của hàm số số kép 
Dạng 6. Một vài qui tắc tính giới hạn vô cực 
Dạng 7. Dạng 0/0

Dạng 8. Giới hạn dạng 1∞, 0 · ∞, ∞0
C CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
3 HÀM SỐ LIÊN TỤC 
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
1 Hàm số liên tục tại một điểm 
2 Hàm số liên tục trên một khoảng 
3 Các định lí về hàm số liên tục 
B CÁC DẠNG TOÁN 
Dạng 1. Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm - Dạng I 
Dạng 2. Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm - Dạng II 
Dạng 3. Xét tính liên tục của hàm số trên một khoảng 
Dạng 4. Sử dụng tính liên tục của hàm số để chứng minh 

Dạng 5. Sử dụng tính liên tục của hàm số để xét dấu hàm số
C CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 13   |   Total: 131157
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục - Nguyễn Chín Em