Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán 7 THCS Ngọc Châu, Hải Dương 2016 - 2017

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán 7 THCS Ngọc Châu, Hải Dương 2016 - 2017.

Câu 1 ( 2 điểm): Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):

Câu 2 ( 2 điểm): Tìm x, biết:

Câu 3 (3 điểm):
1. Lớp 6B có 45 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp. Số học sinh khá gấp 3 lần số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh trung bình.
a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6B.
b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp.
2. Tìm số nguyên n để 6n + 4 chia hết cho 2n + 1

Câu 4 (2 điểm):
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho xOy = 100; xOz = 50

a) Tia Oz có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
b) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Oz. Tính số đo của góc xOt

Câu 5 (1 điểm):
Chứng minh rằng:

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2021 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 12   |   Total: 313825
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán 7 THCS Ngọc Châu, Hải Dương 2016 - 2017