Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương năm 2018 - 2019

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu: Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương năm 2018 - 2019. Tài liệu này bao gồm đề thi và lời giải chi tiết cho từng câu của đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tỉnh Hải Dương năm 2018 - 2019. Đề thi đa dạng câu hỏi từ giải phương trình, hệ phương trình, tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất đến câu hỏi về hình học.

Sau đây, Thuvientoan.net xin gửi đến các bạn một số câu hỏi điển hình trong đề thi này: 

Bài 2: a) Giải phương trình: x2/(x + 2)2 +3 = 3x2 - 6x

Bài 3: a) Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình: x2 + x + 2y2 + y= 2xy2 + xy + 3

Bài 4: Cho tam giác MNP nhọn nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R. Gọi Q là trung điểm của NP và các đường cao MD, NE, PF của tam giác MNP cắt nhau tại H

a) Chứng minh rằng MH=2OQ
b) Chứng minh rằng nếu MN + MP = 2NP thì sinN + sinP = 2sinM

Bài 5: Cho a,b,c > 0 thỏa mãn 1/ab + 1/bc + 1/ca = 3. Tìm GTNN của 

P = ab2/(a + b) + bc2/(b + c) + ca2/(c + a)

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

 

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 72   |   Total: 136803
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương năm 2018 - 2019