Đề thi giải toán trên máy tinh cầm tay lớp 9 - Đà Nẵng năm 2014-2015

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Đề thi giải toán trên máy tinh cầm tay lớp 9 - Đà Nẵng năm 2014-2015.

Kỳ thi diễn ra vào ngày 24/11/2014, với thời gian làm bài là 90 phút. Đề thi gồm có 04 trang, 5 bài, mỗi bài 10 điểm.

Quy định: Các kết quả tính gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể, được ngầm định là chính xác tới 5 chữ số thập phân, giá trị của góc làm tròn đến phút.
Bài 1. (10 điểm)
a) Cho biểu thức A. Tính A với x và y.

b) Tìm số dư dưới dạng phân số trong phép chia

Bài 2. (10 điểm)
a) Tìm số x sao cho

b) Tìm đa thức P(x) bậc 3 sao cho P(x) chia cho (x^2 - 5x + 4) được dư là và P(x) chia cho (x^2 - 5x + 6) được dư là

Bài 3. (10 điểm)
a) Tìm góc β (chính xác đến phút) tạo bởi đường thẳng (d): y = m/nx + 27112014 với trục hoành, biết m, n thuộc N*, ƯCLN(m, n) = 3 và

b) Tìm các số tự nhiên có 12 chữ số, có dạng 453******987 và là lập phương của một số tự nhiên.

Bài 4. (10 điểm) Cho dãy số

a) Tính a5, a10, a15, a20.
b) Lập công thức truy hồi tính an theo an-1 và an-2 (n thuộc N, n > 2) và viết quy trình bấm phím liên tục để tính các giá trị của an theo công thức truy hồi.

Bài 5. (10 điểm)
a) Cho tam giác ABC nhọn có. Tính các góc B và C.

b) Cho góc xOy = 54 Một con ếch và một con thỏ cùng ngồi ở đỉnh O. Ếch nhảy trên cạnh Ox, thỏ nhảy trên cạnh Oy. Ếch và thỏ cùng nhảy một lúc mỗi lần nhảy một bước. Ếch nhảy đến vị trí E1 thì thỏ nhảy đến vị trí T1 sao cho hình chiếu vuông góc của T1 lên Ox trùng với E1. Ếch nhảy đến vị trí E2 thì thỏ nhảy đến vị trí T2 sao cho hình chiếu vuông góc của T2 lên Ox trùng với E2. Tiếp tục như thế đến lần nhảy thứ 20. Vị trí cuối cùng là E20 và T20 sao cho hình chiếu vuông góc của T20 lên Ox trùng với E . 20 Biết mỗi bước nhảy của ếch dài 0,6m. Đặt Sn = dt(OEnTn). Tính OT20, S13, S17 và tổng diện tích S1 + S2 + ... + S20 của 20 tam giác.

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 7   |   Total: 128051
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Đề thi giải toán trên máy tinh cầm tay lớp 9 - Đà Nẵng năm 2014-2015