Đề cương ôn thi học kỳ II môn Toán lớp 8

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Đề cương ôn thi học kỳ II môn Toán lớp 8.

I. Phần đại số
A. Phương trình
Bài 1. Giải phương trình
a. 2x + 6 = 0              b. 4x + 20 = 0           c. 2(x+1) = 5x – 7                d. 2x – 3 = 0
e. 3x – 1 = x + 3        f. 15 – 7x = 9 – 3x    g. x – 3 = 18                         h. 2x + 1 = 15 – 5x
i. 3x – 2 = 2x + 5       k. –4x + 8 = 0           l. 2x + 3 = 0                          m. 4x + 5 = 3x
Bài 2: Giải phương trình
a. (x – 6)(x^2 – 4) = 0                 b. (2x + 5)(4x^2 – 9) = 0                 c. (x – 2)^2(x – 9) = 0
d. x^2 = 2x                                  e. x^2 – 2x + 1 = 4                           f. (x^2 + 1)(x – 1) = 0
g. 4x^2 + 4x + 1 = 0                    h. x^2 – 5x + 6 = 0                          i. 2x^2 + 3x + 1 = 0
Bài 3. Giải các phương trình sau

Bài 4. Giải phương trình:

Bài 5. Giải các phương trình sau:

B. Bất phương trình
1. Cho a > b chứng minh rằng 5 – 2a < 5 – 2b
2. Giải bất phương trình và biểu diển tập hợp nghiệm trên trục số
a. –4 + 2x < 0.                  b. 2x – 3 ≥ 0              c. 2x + 5 ≤ 7                d. –2x – 1 < 5
e. 3x + 4 > 2x +3              f. 4x – 8 ≥ 3(3x – 1) – 2x + 1                        d. 3x – (7x + 2) > 5x + 4
g. 3x – (7x + 2) > 5x + 4                              h. 2x + 3(x – 2) < 5x – (2x – 4)
i. 5x – (10x – 3) > 9 – 2x                             k. x(x – 2) – (x + 1)(x + 2) < 12.
l. (2x – 3)(x + 4) < 2(x – 2)^2 + 2.
3. Giải bất phương trình và biểu diển tập hợp nghiệm trên trục số

4. Tìm x
a. Tìm x để phân thức: 2/(5 - 2x) không âm

b. Tìm x biết 2/(x - 1) > 1
c. Cho A = (x - 5)/(x - 8). Tìm giá trị của x để A dương.

d. Tìm x sao cho giá trị biểu thức 2 – 5x nhỏ hơn giá trị biểu thức 3(2 – x)
e. Tìm x sao cho giá trị biểu thức –3x nhỏ hơn giá trị biểu thức –7x + 5
C. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

1. Tổng số học sinh của hai lớp 8A và 8B là 78 em. Nếu chuyển 2 em từ lớp 8A qua lớp 8B thì số học sinh của hai lớp bằng nhau. Tính số học sinh của mỗi lớp.
2. Có 15 quyển vở gồm hai loại: loại I giá 2000 đồng một quyển, loại II giá 1500 đồng một quyển. Số tiền mua 15 quyển vở là 26000 đồng. Hỏi có mấy quyển vở mỗi loại?
3. Hai thùng dầu A và B có tất cả 100 lít. Nếu chuyển từ thùng A qua thùng B 18 lít thì số lượng dầu ở hai thùng bằng nhau. Tính số lượng dầu ở mỗi thùng lúc đầu.

Tài liệu

Like fanpage của thuvientoan.net để cập nhật những tài liệu mới nhất: https://bit.ly/3g8i4Dt.

THEO THUVIENTOAN.NET

Tải file Tại đây
Liên hệ
2022 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
Online: 125   |   Total: 5410917
Hotline tư vấn miễn phí:

Đề cương ôn thi học kỳ II môn Toán lớp 8

TẢI TÀI LIỆU VÀ ĐỀ THI MIỄN PHÍ

news_detail-all