Chuyên đề giới hạn có đáp án và lời giải chi tiết - Đặng Việt Đông

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Chuyên đề giới hạn có đáp án và lời giải chi tiết của tác giả Đặng Việt Đông.

PHẦN I – ĐỀ BÀI
GIỚI HẠN DÃY SỐ
A – LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP 
B – BÀI TẬP 
DẠNG 1: TÍNH GIỚI HẠN BẰNG ĐỊNH NGHĨA
DẠNG 2: TÌM GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ DỰA VÀO CÁC ĐỊNH LÝ VÀ CÁC GIỚI HẠN CƠ BẢN 
GIỚI HẠN HÀM SỐ 
A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT
B – BÀI TẬP 
DẠNG 1: TÍNH GIỚI HẠN DẠNG BẰNG ĐỊNH NGHĨA HOẶC TẠI MỘT ĐIỂM
DẠNG 2: TÍNH GIỚI HẠN DẠNG VÔ ĐỊNH 0/0

DẠNG 3: TÍNH GIỚI HẠN DẠNG VÔ ĐỊNH 
DẠNG 4: GIỚI HẠN MỘ BÊN VÀ CÁC DẠNG VÔ ĐỊNH KHÁC
DẠNG 5 : GIỚI HẠN LƯỢNG GIÁC 
HÀM SỐ LIÊN TỤC 
A – LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP
B – BÀI TẬP 
DẠNG 1: TÍNH LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ TẠI MỘT ĐIỂM
DẠNG 2: TÍNH LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ TRÊN TẬP XÁC ĐỊNH
DẠNG 3: ÁP DỤNG TÍNH LIÊN TỤC XÉT SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH
ÔN TẬP CHƯƠNG IV
PHẦN II – HƯỚNG DẪN GIẢI 
GIỚI HẠN DÃY SỐ
A – LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP 
B – BÀI TẬP 
DẠNG 1: TÍNH GIỚI HẠN BẰNG ĐỊNH NGHĨA
DẠNG 2: TÌM GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ DỰA VÀO CÁC ĐỊNH LÝ VÀ CÁC GIỚI HẠN CƠ BẢN 
GIỚI HẠN HÀM SỐ 
A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT
B – BÀI TẬP 
DẠNG 1: TÍNH GIỚI HẠN DẠNG BẰNG ĐỊNH NGHĨA HOẶC TẠI MỘT ĐIỂM
DẠNG 2: TÍNH GIỚI HẠN DẠNG VÔ ĐỊNH 0/0

DẠNG 3: TÍNH GIỚI HẠN DẠNG VÔ ĐỊNH
DẠNG 4: GIỚI HẠN MỘ BÊN VÀ CÁC DẠNG VÔ ĐỊNH KHÁC 
DẠNG 5 : GIỚI HẠN LƯỢNG GIÁC
HÀM SỐ LIÊN TỤC 
A – LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP
B – BÀI TẬP
DẠNG 1: TÍNH LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ TẠI MỘT ĐIỂM
DẠNG 2: TÍNH LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ TRÊN TẬP XÁC ĐỊNH
DẠNG 3: ÁP DỤNG TÍNH LIÊN TỤC XÉT SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 4   |   Total: 140585
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Chuyên đề giới hạn có đáp án và lời giải chi tiết - Đặng Việt Đông