Các dạng toán phương trình mũ và phương trình logarit thường gặp trong kỳ thi THPTQG

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Các dạng toán phương trình mũ và phương trình logarit thường gặp trong kỳ thi THPTQG

Tài liệu bao gồm các nội dung sau:

Dạng 1. Phương trình logarit 
Dạng 1.1 Phương trình cơ bản
Dạng 1.2 Biến đổi đưa về phương trình cơ bản
Dạng 1.3 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số
Dạng 1.3.1 Phương trình không chứa tham số 
Dạng 1.3.2 Phương trình chứa tham số 
Dạng 1.4 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp đặt ẩn phụ 
Dạng 1.4.1 Phương trình không chứa tham số 
Dạng 1.4.2 Phương trình chứa tham số và dùng định lý vi-et để biện luận 
Dạng 1.4.3 Phương trình chứa tham số và dùng phương pháp cô lập m để biện luận 
Dạng 1.5 Giải và biện luận phương trình logarit chứa tham số bằng phương pháp cô lập tham số
Dạng 1.6 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp hàm số
Dạng 1.7 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp khác
Dạng 2. Phương trình mũ 
Dạng 2.1 Phương trình cơ bản
Dạng 2.2 Giải, biện luận phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ 
Dạng 2.2.1 Phương trình không chứa tham số 
Dạng 2.2.2 Phương trình chứa tham số và dùng định lý vi-et để biện luận
Dạng 2.2.3 Phương trình chứa tham số và dùng phương pháp cô lập m để biện luận 
Dạng 2.3 Giải và biện luận phương trình mũ bằng phương pháp logarit hóa 
Dạng 2.4 Giải và biện luận phương trình mũ bằng một số phương pháp khác
Dạng 2.5 Phương pháp hàm số
Dạng 3. Phương trình kết hợp của mũ và logarit
Dạng 3.1 Giải và biện luận bằng phương pháp đặt ẩn phụ
Dạng 3.2 Giải và biện luận bằng phương pháp cô lập m
Dạng 3.3 Giải và biện luận bằng phương pháp hàm số
PHẦN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO
Dạng 1. Phương trình logarit 
Dạng 1.1 Phương trình cơ bản
Dạng 1.2 Biến đổi đưa về phương trình cơ bản
Dạng 1.3 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số
Dạng 1.3.1 Phương trình không chứa tham số
Dạng 1.3.2 Phương trình chứa tham số 
Dạng 1.4 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp đặt ẩn phụ 
Dạng 1.4.1 Phương trình không chứa tham số
Dạng 1.4.2 Phương trình chứa tham số và dùng định lý vi-et để biện luận
Dạng 1.4.3 Phương trình chứa tham số và dùng phương pháp cô lập m để biện luận 
Dạng 1.5 Giải và biện luận phương trình logarit chứa tham số bằng phương pháp cô lập tham số
Dạng 1.6 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp hàm số
Dạng 1.7 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp khác 
Dạng 2. Phương trình mũ
Dạng 2.1 Phương trình cơ bản
Dạng 2.2 Giải, biện luận phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ
Dạng 2.2.1 Phương trình không chứa tham số 
Dạng 2.2.2 Phương trình chứa tham số và dùng định lý vi-et để biện luận
Dạng 2.2.3 Phương trình chứa tham số và dùng phương pháp cô lập m để biện luận
Dạng 2.3 Giải và biện luận phương trình mũ bằng phương pháp logarit hóa 
Dạng 2.4 Giải và biện luận phương trình mũ bằng một số phương pháp khác 
Dạng 2.5 Phương pháp hàm số
Dạng 3. Phương trình kết hợp của mũ và logarit
Dạng 3.1 Giải và biện luận bằng phương pháp đặt ẩn phụ
Dạng 3.2 Giải và biện luận bằng phương pháp cô lập m 
Dạng 3.3 Giải và biện luận bằng phương pháp hàm số

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

 

 

Liên hệ
Tin liên quan
    2021 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 58   |   Total: 424035
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Các dạng toán phương trình mũ và phương trình logarit thường gặp trong kỳ thi THPTQG