Các dạng toán mệnh đề và tập hợp thường gặp - Nguyễn Bảo Vương

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Các dạng toán mệnh đề và tập hợp thường gặp của tác giả Nguyễn Bảo Vương.

Tài liệu gồm các phần:

PHẦN A. CÂU HỎI 
Bài tập tự luận
Bài tập trắc nghiệm
PHẦN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO
Bài tập tự luận 
Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến? Nếu là mệnh đề thì chỉ tính đúng, sai của mệnh đề đó.
a) 3 + 4 = 5                      b) 5 là 1 số vô tỷ                       c) 4x + 3 < 2x – 1                       

d) Hôm nay trời mưa !        e) Hà nội là thủ đô của nước Việt Nam
Câu 2. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.
a) 1637 chia hết cho 5                          b) |-235| <= 0                c) pi < 3,15
d) 3/2 là một số nguyên                        e) 2 là số nguyên tố nhỏ nhất

Câu 3. Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề sau và xét tính đúng sai mệnh đề đảo.
a) Nếu một số chia hết cho 6 thì số đó chia hết cho 3
b) Nếu hình thoi ABCD thì hai đường chéo vuông góc với nhau
c) Nếu một số chia hết cho 2 thì số đó là số chẵn
d) Nếu AB = BC = CA thì ABC là tam giác đều

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 16   |   Total: 129424
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Các dạng toán mệnh đề và tập hợp thường gặp - Nguyễn Bảo Vương