Bài tập về ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

Nhóm thuvientoan.net xin gửi đến các bạn đọc tài liệu Bài tập về ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất.

Tài liệu gồm 4 trang và tập trung về chủ đề Bài tập về ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất. Nội dung tài liệu bao gồm:

.Trong chương trình số học lớp 6, sau khi học các khái niệm ước chung lớn nhất (ƯCLN) và bội chung nhỏ nhất (BCNN), các bạn sẽ gặp dạng toán tìm hai số nguyên dương khi biết một số yếu tố trong đó có các dữ kiện về ƯCLN và BCNN.....

Phương pháp chung để giải:
1/ Dựa vào định nghĩa ƯCLN để biểu diễn hai số phải tìm, liên hệ với các yếu tố đã cho để tìm hai số.
2/ Trong một số trường hợp, có thể sử dụng mối quan hệ đặc biệt giữa ƯCLN, BCNN và tích của hai số nguyên dương a, b, đó là : ab = (a, b).[a, b], trong đó (a, b) là ƯCLN và [a, b] là BCNN của a và b.

Bài toán 1: Tìm hai số nguyên dương a, b biết [a, b] = 240 và (a, b) = 16.

Bài toán 2: Tìm hai số nguyên dương a, b biết ab = 216 và (a, b) = 6.

Bài toán 3: Tìm hai số nguyên dương a, b biết ab = 180, [a, b] = 60.

Bài toán 4: Tìm hai số nguyên dương a, b biết a/b = 2,6 và (a, b) = 5.

Bài toán 5: Tìm a, b biết a/b = 4/5 và [a, b] = 140.

Bài toán 6: Tìm hai số nguyên dương a, b biết a + b = 128 và (a, b) = 16.

Bài toán 7: Tìm a, b biết a + b = 42 và [a, b] = 72.

Bài toán 8: Tìm a, b biết a - b = 7, [a, b] = 140.

Bài tập tự giải:
1/ Tìm hai số a, b biết 7a = 11b và (a, b) = 45.
2/ Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 448, ƯCLN của chúng bằng 16 và chúng có các chữ số hàng đơn vị giống nhau.

3/ Cho hai số tự nhiên a và b. Tìm tất cả các số tự nhiên c sao cho trong ba số, tích của hai số luôn chia hết cho số còn lại.

Nhóm thuvientoan.net hy vọng với tài liệu Bài tập về ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất sẽ giúp ích được cho các bạn đọc và được đồng hành cùng các bạn, cảm ơn!

Like fanpage của thuvientoan.net để cập nhật những tài liệu mới nhất: https://bit.ly/3g8i4Dt.

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 17   |   Total: 139244
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Bài tập về ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất