Bài tập trắc nghiệm và tự luận chuyên đề vector của tác giả Trần Quang Thạnh

thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu: Bài tập trắc nghiệm và tự luận chuyên đề vector của tác giả Trần Quang Thạnh. Tài liệu cung cấp các bài tập tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chuyên đề vector của chương trình toán THPT dành cho học sinh lớp  10 và việc ôn tập thi THPT quốc gia.

Sau đây, thuvientoan.net xin gửi đến bạn một số chủ đề chính về chuyên đề vector của chương trình toán THPT có trong tài liệu này:

BÀI 1:VECTƠ
CHỦ ĐỀ I. XÁC ĐỊNH VECTƠ 
CHỦ ĐỀ II. HAI VECTƠ CÙNG PHƯƠNG - HAI VECTƠ BẰNG NHAU
BÀI 2: TỔNG VÀ HIỆU HAI VECTƠ
CHỦ ĐỀ I. TÍNH TỔNG CÁC VECTƠ – CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC VECTƠ
CHỦ ĐỀ II. TÍNH ĐỘ DÀI VECTƠ
CHỦ ĐỀ III. QUỸ TÍCH VÀ XÁC ĐỊNH ĐIỂM THỎA MÃN ĐẲNG THỨC VECTƠ
BÀI 3: TÍCH MỘT SỐ VỚI MỘT VECTƠ
CHỦ ĐỀ I. TÍNH ĐỘ DÀI VECTƠ
CHỦ ĐỀ II. PHÂN TÍCH VECTƠ VÀ CHỨNG MINH CÁC ĐIỂM THẲNG HÀNG
CHỦ ĐỀ III. CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC VECTƠ
CHỦ ĐỀ IV. QUỸ TÍCH VÀ XÁC ĐỊNH ĐIỂM THỎA MÃN ĐẲNG THỨC VECTƠ
BÀI 4: HỆ TRỤC TỌA ĐỘ
CHỦ ĐỀ I. TRỤC TỌA ĐỘ
CHỦ ĐỀ II. TỌA ĐỘ VECTƠ

CHỦ ĐỀ III. TỌA ĐỘ ĐIỂM

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

 

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 7   |   Total: 130772
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Bài tập trắc nghiệm và tự luận chuyên đề vector của tác giả Trần Quang Thạnh