Bài tập trắc nghiệm Mệnh đề và Tập hợp - Đại số 10 - Phùng Hoàng Em

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Bài tập trắc nghiệm Mệnh đề và Tập hợp - Đại số 10 của tác giả Phùng Hoàng Em.

Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề ?
A. Các bạn hãy làm bài đi. B. Các bạn có chăm học không ?
C. An học lớp mấy ?          D. Việt Nam là một nước thuộc Châu Á.
Câu 2. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề ?
A. 15 là số nguyên tố.        B. a + b = c.
C. x^2 + x = 0.                    D. 2n + 1 chia hết cho 3.

Câu 3. Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề ?
Câu 4. Câu nào sau đây là một mệnh đề?
A. Bạn đi đâu vậy?             B. Số 12 là một số tự nhiên lẻ.
C. Anh học trường nào?     D. Hoa hồng đẹp quá!
Câu 5. Câu nào sau đây là một mệnh đề?
A. Ôi buồn quá!                   B. Bạn là người Pháp phải không?
C. 3 > 5.                              D. 2x là số nguyên.
Câu 6. Câu nào sau đây là một mệnh đề?
A. Số 150 có phải là số chẵn không? B. Số 30 là số chẵn.
C. 2x - 1 là số lẻ.                 D. x^3 + 1 = 0.

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 5   |   Total: 132633
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Bài tập trắc nghiệm Mệnh đề và Tập hợp - Đại số 10 - Phùng Hoàng Em