Bài tập trắc nghiệm mệnh đề và mệnh đề chứa biến

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Bài tập trắc nghiệm mệnh đề và mệnh đề chứa biến của tác giả Nguyễn Minh Tiến.

Ví dụ 1
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau? Giải thích?
1. Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.
2. Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 6.
3. 2 và 3 là các số nguyên tố cùng nhau.
4. Nếu a ≥ b thì a^2 ≥ b^2.
5. Số π lớn hơn 2 và nhỏ hơn 4.
6. 81 là số chính phương.
7. Số 15 chia hết cho 4 hoặc cho 5.
8. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng có diện tích bằng nhau.
9. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có 1 cặp cạnh bằng nhau.
10. Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ khi nó có một góc bằng tổng hai góc còn lại.

11. Đường tròn có một tâm đối xứng và có một trục đối xứng.
12. Hình chữ nhật có hai trục đỗi xứng.

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

 

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 22   |   Total: 133184
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Bài tập trắc nghiệm mệnh đề và mệnh đề chứa biến