Bài tập trắc nghiệm giới hạn có lời giải chi tiết - Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Bài tập trắc nghiệm giới hạn có lời giải chi tiết của tác giả Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh.
I – HÀM SỐ LIÊN TỤC TẠI MỘT ĐIỂM
Định nghĩa 1
Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng K và x0 ∈ K.

Hàm số y = f(x) được gọi là liên tục tại x0 nếu limx→x0f(x0) = f(x0).

II – HÀM SỐ LIÊN TỤC TRÊN MỘT KHOẢNG
Định nghĩa 2
Hàm số y = f(x) được gọi là liên tục trên một khoảng nếu nó liên tục tại mọi điểm của khoảng đó.
Hàm số y = f(x) được gọi là liên tục trên đoạn [a; b] nếu nó liên tục trên khoảng (a; b) và

limx→a+f(x) = f(a), limx→b-f(x) = f(b)

Nhận xét: Đồ thị của hàm số liên tục trên một khoảng là một '' đường liền'' trên khoảng đó.

III – MỘT SỐ ĐỊNH LÍ CƠ BẢN
Định lí 1
a) Hàm số đa thức liên tục trên toàn bộ tập số thực R .
b) Hàm số phân thức hữu tỉ và hàm số lượng giác liên tục trên từng khoảng xác định của chúng.

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2021 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 126   |   Total: 579070
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Bài tập trắc nghiệm giới hạn có lời giải chi tiết - Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh