Bài tập nâng cao chương 2 - Hình học 9 - Đường tròn

Nhóm thuvientoan.net xin gửi đến các bạn đọc tài liệu Bài tập nâng cao chương 2 - Hình học 9 - Đường tròn.

Tài liệu gồm 4 trang và tập trung về chủ đề Bài tập nâng cao chương 2 - Hình học 9 - Đường tròn. Nội dung tài liệu bao gồm:

1. Đường tròn và sự xác định của đường tròn

2. Tính chất đối xứng của đường tròn

3. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn – Tính chất của tiếp tuyến - Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

4. Vị trí tương đối của hai đường tròn

Và các ví dụ cụ thể:

Bài 2: Cho  tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Gọi H là trực tâm của tam giác, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AH, AB, AC. Chứng minh OPNQ là hình bình hành.

Bài 3: Cho  tam giác ABC, các góc đều nhọn. Vẽ đường tròn tấm đường kính AB, vẽ đường tròn tâm O đường kính AC. Đường thẳng OS cắt đường tròn (S) tại D và E, cắt đường tròn (O) tại H và K (các điểm xếp đặt theo thứ tự D, H, E, K).
a) Chứng minh BD, BE là những đường phân giác của góc ABC ; CK, CH là những đường phân giác của góc ACB .

b) Chứng minh BDAE, AHCK là những hình chữ nhật.

Bài 5: Cho đường tròn (O ; R), đường thẳng d và điểm A nằm trên d. Dựng đường tròn tiếp xúc với (O ; R) đồng thời tiếp xúc với d tại A.
Bài 9: Cho hình bình hành ABCD (AB > AD). Lấy A làm tâm vẽ đường tròn bán kính AD, nó cắt AB tại E. Lấy B làm tâm vẽ đường tròn bán kính BE, nó cắt tiếp
đường thẳng DE tại F.
a) Chứng minh hai đường tròn (A ; AD) và (B ; BE) tiếp xúc nhau.
b) Chứng minh F, B, C thẳng hàng.

Bài 11: Cho hai đường tròn (O) và (O’) bán kính lần lượt là 3R và R tiếp xúc ngoài nhau tại A. Đường thẳng d1 qua A cắt (O) tại B, cắt (O’) tại B’. Đường thẳng d2 vuông góc với d1 tại A cắt (O) tại C, cắt (O’) tại C’.
a) Chứng minh BC’, CB’ và OO’ đồng qui tại một điểm M cố định.
b) Chứng minh các tiếp tuyến chung ngoài PP’ và TT’ cắt nhau tại M.
c) Gọi I là chân đường vuông góc hạ từ A xuống BC’. Tìm quĩ tích điểm I khi d1 và d2 thay đổi vị trí (vẫn qua A và vuông góc với nhau).

....

Nhóm thuvientoan.net hy vọng với tài liệu Bài tập nâng cao chương 2 - Hình học 9 - Đường tròn sẽ giúp ích được cho các bạn đọc và được đồng hành cùng các bạn, cảm ơn!

Like fanpage của thuvientoan.net để cập nhật những tài liệu mới nhất: https://bit.ly/3g8i4Dt.

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 9   |   Total: 128266
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Bài tập nâng cao chương 2 - Hình học 9 - Đường tròn