Bài tập dãy số và cấp số - Trần Sĩ Tùng

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Bài tập dãy số và cấp số của tác giả Trần Sĩ Tùng.

I. Phương pháp qui nạp toán học
Để chứng minh mệnh đề chứa biến A(n) là một mệnh đề đúng với mọi giá trị nguyên dương n, ta thực hiện như sau:
· Bước 1: Kiểm tra mệnh đề đúng với n = 1.
· Bước 2: Giả thiết mệnh đề đúng với số nguyên dương n = k tuỳ ý (k >= 1), chứng minh rằng mệnh đề đúng với n = k + 1.
Chú ý: Nếu phải chứng minh mệnh đề A(n) là đúng với với mọi số nguyên dương n 3 p thì:
+ Ở bước 1, ta phải kiểm tra mệnh đề đúng với n = p;
+ Ở bước 2, ta giả thiết mệnh đề đúng với số nguyên dương bất kì n = k >= p và phải chứng minh mệnh đề đúng với n = k + 1.

II. Dãy số
1. Dãy số

2. Dãy số tăng, dãy số giảm

3. Dãy số bị chặn

III. Cấp số cộng

1. Định nghĩa:

2. Số hạng tổng quát
3. Tính chất các số hạng
4. Tổng n số hạng đầu tiên

IV. Cấp số nhân

1. Định nghĩa:

2. Số hạng tổng quát
3. Tính chất các số hạng
4. Tổng n số hạng đầu tiên

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 6   |   Total: 140952
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Bài tập dãy số và cấp số - Trần Sĩ Tùng