Bài giảng chuyên đề Mệnh đề và tập hợp giúp học sinh tự học

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Bài giảng chuyên đề Mệnh đề và tập hợp giúp học sinh tự học.

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Mệnh đề: Mệnh đề là một khẳng định hoặc là đúng hoặc là sai và không thể vừa đúng vừa sai.

Ví dụ: "2 + 3 = 5" là một mệnh đề đúng, "2 là số hữu tỉ" là mệnh đề đúng, "Mệt quá!" không phải là mệnh đề.

2. Mệnh đề chứa biến

Ví dụ: Cho khẳng định "2 + n = 5". Khi thay mỗi giá trị cụ thể của n vào khẳng định trên thì ta được một mệnh đề. Khẳng định có đặc điểm như thế được gọi là mệnh đề chứa biến.

3. Phủ định của một mệnh đề

Phủ định của mệnh đề P kí hiệu là P là một mệnh đề thỏa mãn tính chất nếu P đúng thì P sai, còn nếu P sai thì P đúng. Ví dụ: P: "3 là số nguyên tố" thì P: "3 không là số nguyên tố".

4. Mệnh đề kéo theo: Mệnh đề "Nếu P thì Q" gọi là mệnh đề kéo theo, ký hiệu P => Q. Mệnh đề P => Q chỉ sai khi P đúng đồng thời Q sai.

5. Mệnh đề đảo. Hai mệnh đề tương đương

Mệnh đề đảo của P => Q là mệnh đề Q => P. Chú ý: Mệnh đề đảo của một mệnh đề đúng chưa hẳn là mệnh đề đúng.

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

 

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 30   |   Total: 140025
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Bài giảng chuyên đề Mệnh đề và tập hợp giúp học sinh tự học