80 câu trắc nghiệm cấp số cộng, cấp số nhân - Hứa Lâm Phong

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu 80 câu trắc nghiệm cấp số cộng, cấp số nhân của tác giả Hứa Lâm Phong.

Câu 1: Công thức nào sau đây đúng với cấp số cộng có số hạng đầu u1, công sai d khác 0

Câu 2: Cho cấp số cộng có số hạng đầu là u1 = -1/2, công sai là d = 1/2. Năm số hạng liên tiếp đầu tiên của của cấp số này là:

Câu 3: Cho cấp số cộng có số hạng đầu là u1 = -3 và u6 = 27. Công sai của cấp số cộng đó là:

Câu 15: Cho cấp số cộng có 4 số hạng trong đó tổng của chúng bằng 22, tổng bình phương bằng 166. Bốn số hạng của cấp số cộng là:

Câu 15: Số hạng đầu và công bội của cấp số nhân thỏa u7 = 5, u10 = 135 lần lượt là

Câu 40: Ba cạnh của tam giác vuông lập thành ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân. Khi đó công bội của cấp số nhân đó là:

Câu 65: Ba cạnh của một tam giác vuông có độ dài là các số nguyên dương lập thành một cấp số cộng. Thế thì một cạnh có thể có độ dài bằng:

Câu 70: Số các số hạng trong một cấp số cộng là chẵn. Tổng các số hạng thứ lẻ và các số hạng thứ chẵn lần lượt là 24 và 30. Biết số hạng cuối lớn hơn số hạng đầu là 21/2; số các số hạng là bao nhiêu? Đáp số của bài toán là:

Câu 71: Trong một cấp số nhân gồm các số hạng dương, hiệu số giữa số hạng thứ 5 và thứ 4 là 576 và hiệu số giữa số hạng thứ 2 và số hạng đầu là 9. Tìm tổng 5 số hạng đầu tiên của cấp số nhân này:

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2021 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 76   |   Total: 2930373
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487