48 đề thi học sinh giỏi lớp 8 tự luyện

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu 48 đề thi học sinh giỏi lớp 8 tự luyện.

Câu 1:
Tìm đa thức f(x) biết:
f(x) chia cho x+3 dư 1
f(x) chia cho x-4 dư 8
f(x) chia cho (x+3)(x-4) thương là 3x và dư

Câu 2:
a, Phân tích thành nhân tử: A = x^4 + 2000x^2 + 1999x + 2000

b, Cho:

Câu 5: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất:

Câu 6:
a, Tìm nghiệm nguyên của PT: 2x^2 + 4x = 19 – 3y^2
b, CMR phương trình sau không có nghiệm nguyên: x^2 + y^2 + z^2 = 1999

Câu 7:
Cho hình vuông ABCD. Trên BD lấy M, từ M kẻ các đường vuông góc AB, AD tại E, F.
a, CMR: CF = DE; CF vuông góc DE
b, CMR: CM = EF; CM vuông góc EF
c, CMR: CM, BF, DE đồng qui

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 12   |   Total: 126374
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    48 đề thi học sinh giỏi lớp 8 tự luyện