32 bài tập tọa độ phẳng có lời giải phần tứ giác - Trần Sĩ Tùng

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu 32 bài tập tọa độ phẳng có lời giải phần tứ giác - Trần Sĩ Tùng.

Tài liệu bao gồm các nội dung sau:

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang vuông ABCD vuông tại A và D có đáy lớn là CD, đường thẳng AD có phương trình d1: 3x - y = 0, đường thẳng BD có phương trình d2: x - 2y = 0, góc tạo bởi hai đường thẳng BC và AB bằng 45. Viết phương trình đường thẳng BC biết diện tích hình thang bằng 24 và điểm B có hoành độ dương.

Câu 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD (AB// CD, AB < CD). Biết A(0; 2), D(–2; –2) và giao điểm I của AC và BD nằm trên đường thẳng có phương trình d: x + y - 4 = 0. Tìm tọa độ của các đỉnh còn lại của hình thang khi góc AOD = 45.

Câu 3. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): (x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 2 và 2 điểm A(0; –4), B(4; 0). Tìm tọa độ 2 điểm C và D sao cho đường tròn (C) nội tiếp trong hình thang ABCD có đáy là AB và CD.

Câu 4. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 4. Biết A(1; 0), B(0; 2) và giao điểm I của hai đường chéo nằm trên đường thẳng y = x. Tìm tọa độ các đỉnh C và D.

Câu 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có hai đỉnh A(0; 1), B(3; 4) nằm trên parabol (P): y = x^2 - 2x + 1, tâm I nằm trên cung AB của (P). Tìm tọa độ hai đỉnh C, D sao cho tam giác IAB có diện tích lớn nhất.

Tài liệu

Like fanpage của thuvientoan.net để cập nhật những tài liệu mới nhất: https://bit.ly/3g8i4Dt.

THEO THUVIENTOAN.NET

Tải file Tại đây
Liên hệ
Tin liên quan
    2021 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 53   |   Total: 2930190
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487