305 bài tập trắc nghiệm tổng quan chủ đề hàm số Toán 10 của tác giả Lương Tuấn Đức

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu: 305 bài tập trắc nghiệm tổng quan chủ đề hàm số Toán 10 của tác giả Lương Tuấn Đức.Tài liệu gồm 305 câu trắc nghiệm gồm nhiều dạng toán khác nhau liên quan đến đồ thị và hàm số dành do các học sinh lớp 10 và cuộc thi trung học phổ thông quốc gia. Tài liệu được biên soạn bởi thầy Lương Tuấn Đức với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy. 

Sau đây, Thuvientoan.net xin gửi bạn một số câu hỏi về đồ thị hàm số trong tài liệu này:  

Câu 113. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y=x3 + mx  đồng biến trên R.

A. m > 0      B. 1 < m < 2       C. m >=0     D. 3 < m < 5

Câu 138. Tìm tất cả các giá trị của m và n để hàm số y=(m2 - 3m)x4+ x3 + (m-3)x2 + x + n - 4 là hàm lẻ.
A. m = 3 và n = 4. B. m = 3; n = 2 C. m = 0; n = 2 D. m > 4; n > 3

Câu 144. Tìm tập hợp điểm biểu diễn điểm Q (m;3m2 – 8m).
A. Parabol y = 2x2 – 3x + 2.    B. Đường thẳng 3x – 7y + 1 = 0.
C. Đường thẳng 5y = 2x – 2.     D. Parabol y = 3x2 – 8x.

Câu 146. Tìm tập hợp điểm biểu diễn điểm K (2m;5m2 – 11m + 3).
A. Parabol y = 1,25x2 – 5,5x + 3.    B. Đường thẳng 3x – 7y + 1 = 0.
C. Đường thẳng 5y = 2x – 2.           D. Parabol y = 0,75x2 – 4x + 3.

Câu 189. Tìm số giao điểm giữa đồ thị hàm số y= x2 - 5|x - 1| và đường thẳng y = 1.
A. 2 giao điểm. B. 4 giao điểm. C. 1 giao điểm. D. 3 giao điểm.

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 7   |   Total: 132561
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    305 bài tập trắc nghiệm tổng quan chủ đề hàm số Toán 10 của tác giả Lương Tuấn Đức