300 câu trắc nghiệm chương Đạo hàm theo chủ đề - Phạm Văn Huy

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu 300 câu trắc nghiệm chương Đạo hàm theo chủ đề - Phạm Văn Huy.

Tài liệu bao gồm các nội dung sau:

1. ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM

Câu 4: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm tại x0 là f'(x0). Khẳng định nào sau đây sai?

Câu 5: Xét ba câu sau:
(1) Nếu hàm số f(x) có đạo hàm tại điểm x = x0 thì f(x) liên tục tại điểm đó
(2) Nếu hàm số f(x) liên tục tại điểm x = x0 thì f(x) có đạo hàm tại điểm đó
(3) Nếu f(x) gián đoạn tại x = x0 thì chắc chắn f(x) không có đạo hàm tại điểm đó
Trong ba câu trên:

A. Có hai câu đúng và một câu sai             B. Có một câu đúng và hai câu sai
C. Cả ba đều đúng                                      D. Cả ba đều sai

Câu 11: Cho hàm số f(x) = x^2 + |x|. Xét hai câu sau:

(1) Hàm số trên có đạo hàm tại x = 0

(2) Hàm số trên liên tục tại x = 0
Trong hai câu trên:

A. Chỉ có (1) đúng          B. Chỉ có (2) đúng           C. Cả hai đều đúng             D. Cả hai đều sai

2. ĐẠO HÀM CỦA HÀM ĐA THỨC – HỮU TỈ - CĂN THỨC

Câu 14: Cho hàm số y = (-x^2 + 2x -3)/(x - 2). Đạo hàm y’ của hàm số là

Câu 18: Cho hàm số y = 3/(1 - x) thì x nhận các giá trị thuộc tập nào sau đây?

Câu 20: Cho hàm số y = (x^2 + 2x -3)/(x + 2). Đạo hàm y’ của hàm số là

Câu 50: Cho hàm số f(x) = 2mx - mx^3. Số x = 1 là nghiệm của bất phương trình f'(x) <= 1 khi và chỉ khi:

3. ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Câu 108: Đạo hàm của hàm số y = 3sin2x + cos3x là:

Câu 147: Cho hàm số y = f(x) - cos^2(x) với f(x) là hàm liên tục trên R. Trong 4 biểu thức dưới đây, biểu thức nào xác định hàm f(x) thỏa mãn y’ = 1 với mọi x thuộc R:

4. ĐẠO HÀM CẤP CAO

5. VI PHÂN

6. TIẾP TUYẾN – Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM

ĐÁP ÁN

Tài liệu

Like fanpage của thuvientoan.net để cập nhật những tài liệu mới nhất: https://bit.ly/3g8i4Dt.

THEO THUVIENTOAN.NET

Tải file Tại đây
Liên hệ
2024 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
Online: 23   |   Total: 12323447
Hotline tư vấn miễn phí:

300 câu trắc nghiệm chương Đạo hàm theo chủ đề - Phạm Văn Huy

TẢI TÀI LIỆU VÀ ĐỀ THI MIỄN PHÍ