Tuyển tập đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Tuyển tập đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6.

Câu 1. (3,0 điểm) Cho A. Tìm giá trị của n để:

a) A là một phân số.
b) A là một số nguyên.

Câu 2. (4,0 điểm)
a) Không quy đồng hãy tính tổng sau: A

b) So sánh P và Q, biết

Câu 3. (3,0 điểm): Tìm x, biết:

Câu 4. (3,0 điểm) Ở lớp 6A, số học sinh giỏi học kỳ I bằng 3/7 số còn lại. Cuối năm có thêm 4 học sinh đạt loại giỏi nên số học sinh giỏi bằng 2/3 số còn lại. Tính số học sinh của lớp 6A.
Câu 5. (2,0 điểm) Cho ababab là số có sáu chữ số, chứng tỏ số ababab là bội của 3.
Câu 6. (5,0 điểm) Cho xAy, trên tia Ax lấy điểm B sao cho AB = 5 cm. Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D sao cho AD = 3 cm, C là một điểm trên tia Ay.
a) Tính BD.
b) Biết BCD = 85, BCA = 50. Tính ACD

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2021 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 25   |   Total: 306291
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Tuyển tập đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6