Trắc nghiệm hàm số mũ, hàm số logarit và một số bài toán liên quan

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Trắc nghiệm hàm số mũ, hàm số logarit và một số bài toán liên quan.

Tài liệu bao gồm các nội dung sau:

PHẦN A. CÂU HỎI
Dạng 1. Tìm tập xác định
Dạng 1.1 Không chứa tham số 
Dạng 1.2 Chứa tham số
Dạng 2. Tìm đạo hàm
Dạng 3. Khảo sát hàm số mũ, logarit
Dạng 4. Bài toán thực tế (lãi suất, tăng trưởng...) 
Dạng 5. Bài toán cực trị 
Dạng 6. Một số bài toán khác 
PHẦN B. ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Câu 166. Cách 1: Dùng tổ hợp
Với mỗi tập con gồm 4 phần tử đôi một khác nhau được lấy ra từ {1, 2,...,12} ta đều có được duy nhất một bộ số thoả mãn (**) và do đó tương ứng ta có duy nhất một bộ số (a, b, c, d) thoả mãn (*). Số cách chọn tập con thoả tính chất trên là tổ hợp chập 4 của 12 phần tử, do đó: n(A) = 495

Cách 2: Dùng tổ hợp lặp
Chọn số tự nhiên có 4 chữ số bất kỳ có: n = 9.10.10.10 = 9000 (cách).
Mỗi tập con có 4 phần tử được lấy từ tập {1, 2,...,9} (trong đó mỗi phần tử có thể được chọn lặp lại nhiều lần) ta xác định được một thứ tự không giảm duy nhất và theo thứ tự đó ta có được một số tự nhiên có dạng abcd. Số tập con thoả tính chất trên là số tổ hợp lặp chập 4 của 9 phần tử.
Do đó theo công thức tổ hợp lặp ta có: n(A) = 495

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2021 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 47   |   Total: 424092
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Trắc nghiệm hàm số mũ, hàm số logarit và một số bài toán liên quan