Tổng hợp những bài tập trắc nghiệm hay chuyên đề Tích vô hướng của hai vector

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Tổng hợp những bài tập trắc nghiệm hay chuyên đề Tích vô hướng của hai vector.

Câu 1. Trong mp Oxy cho A(4;6), B(1;4), C(7;3/2). Khảng định nào sau đây sai

Câu 2. Cho a và b là hai vectơ cùng hướng và đều khác vectơ 0. Trong các kết quả sau đây, hãy chọn kết quả đúng:

Câu 3. Cho các vectơ a = (1; -2), b = (-2; -6). Khi đó góc giữa chúng là

Câu 4. Cho OM = (-2; -1), ON = (3; -1). Tính góc của (OM; ON)

Câu 5. Trong mặt phẳng Oxy cho a = (1;3), b = (-2;1). Tích vô hướng của 2 vectơ a.b là:

Câu 6. Cặp vectơ nào sau đây vuông góc?

Câu 8. Cho tam giác đều ABC cạnh a = 2. Hỏi mệnh đề nào sau đây sai?

Câu 9. Cho tam giác ABC cân tại A, A = 120 và AB = a. Tính BA.CA

Câu 10. Cho ABC là tam giác đều. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu 11. Cho tam giác ABC có A(1;2), B(-1;1), C(5; 1).Tính cos A

Câu 12. Cho hình vuông ABCD tâm O. Hỏi mệnh đề nào sau đây sai?

Câu 13. Trong mặt phẳng Oxy cho A(-1; 1), B(3;1), C(6;0). Khảng định nào sau đây đúng.

Câu 14. Cho hình vuông ABCD cạnh a. Hỏi mệnh đề nào sau đây sai?

Câu 18. Cho tam giác đều ABC cạnh a, với các đường cao AH, BK; vẽ HI vuông góc AC. Câu nào sau đây đúng?

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

 

 

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 7   |   Total: 128203
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Tổng hợp những bài tập trắc nghiệm hay chuyên đề Tích vô hướng của hai vector