Tổng hợp một số bài tập trắc nghiệm chuyên đề vector và ứng dụng

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Tổng hợp một số bài tập trắc nghiệm chuyên đề vector và ứng dụng.

CÁC ĐỊNH NGHĨA VECTƠ

Câu 4. Nếu hai vectơ bằng nhau thì :
A. Cùng hướng và cùng độ dài.                        B. Cùng phương.
C. Cùng hướng.                                                D. Có độ dài bằng nhau.

Câu 5. Điền từ thích hợp vào dấu (...) để được mệnh đề đúng. Hai véc tơ ngược hướng thì ...
A. Bằng nhau.                    B. Cùng phương.                             C. Cùng độ dài.                          D. Cùng điểm đầu.

TỔNG CỦA HAI VECTƠ

Câu 1. Cho hình bình hành ABCD,với giao điểm hai đường chéo là I. Khi đó:

Câu 3. Điều kiện nào dưới đây là điều kiện cần và đủ để điểm O là trung điểm của đoạn AB.

Câu 16. Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền BC = 12. Tổng hai vectơ GB = GC có độ dài bằng bao nhiêu ?

Câu 25. Cho hình bình hành ABCD với I là giao điểm của 2 đường chéo. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

HIỆU CỦA HAI VECTƠ

Câu 11. Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền BC = 12. Vectơ GB - CG có độ dài bằng bao nhiêu?

TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ

Câu 9: Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm của BC và G là trọng tâm của tam giác ABC. Đẳng thức vectơ nào sau đây đúng?

Câu 15: Gọi CM là trung tuyến của tam giác ABC và D là trung điểm của CM. Đẳng thức nào sau đây đúng?

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 6   |   Total: 129139
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Tổng hợp một số bài tập trắc nghiệm chuyên đề vector và ứng dụng