Tổng hợp kiến thức về Tích vô hướng giữa hai vector cùng các ứng dụng của nó

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Tổng hợp kiến thức về Tích vô hướng giữa hai vector cùng các ứng dụng của nó.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Vấn đề 1. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ

Câu 5. Cho hai vectơ a và b. Đẳng thức nào sau đây sai?

Câu 6. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Tính tích vô hướng AB.AC.

Vấn đề 2. QUỸ TÍCH

Câu 26. Cho tam giác ABC. Tập hợp các điểm M thỏa mãn MA MB + MC = 0 là:

Câu 28. Cho tam giác ABC. Tập hợp các điểm M thỏa mãn MA .BC = 0 là:

Vấn đề 3. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA TÍCH VÔ HƯỚNG HAI VECTƠ

Câu 38. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ a 4;3 và b 1;7. Tính góc giữa hai vectơ a và b.

Câu 41. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vectơ a 9;3.Vectơ nào sau đây không vuông góc với vectơ a ?

Vấn đề 4. CÔNG THỨC TÍNH ĐỘ DÀI

Câu 51. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tính khoảng cách giữa hai điểm M 1; 2 và N 3;4 .

Vấn đề 5. TÌM ĐIỂM THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC

Câu 79. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác OAB với A 1;3 và B 4;2. Tìm tọa độ điểm E là chân đường phân giác trong góc O của tam giác OAB.

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 10   |   Total: 130742
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Tổng hợp kiến thức về Tích vô hướng giữa hai vector cùng các ứng dụng của nó