Tổng hợp kiến thức và bài tập trắc nghiệm có hướng dẫn chi tiết chuyên đề Tích vô hướng của hai vect

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Tổng hợp kiến thức và bài tập trắc nghiệm có hướng dẫn chi tiết chuyên đề Tích vô hướng của hai vector.

3. Công thức hình chiếu và phương tích của một điểm với đường tròn.
a) Công thức hình chiếu.
Cho hai vectơ AB, CD. Gọi A', B' lần lượt là hình chiếu của A, B lên đường thẳng CD khi đó ta có AB.CD = A'B'.C'D'.
b) phương tích của một điểm với đường tròn.
Cho đường tròn (O; R) và điểm M. Một đường thẳng qua N cắt đường tròn tại hai điểm A và B. Biểu thức MA.MB được gọi là phương tích của điểm M đối với đường tròn (O; R) . Kí hiệu là PM/O.

Chú ý: Ta có PM/O = MA.MB = MO^2 - R^2 = MT^2 với T là tiếp điểm của tiếp tuyến kẻ từ điểm M.

Câu 6. Cặp vectơ nào sau đây vuông góc?

Câu 8. Cho tam giác đều ABC cạnh a = 2. Hỏi mệnh đề nào sau đây sai?

Câu 10. Cho ABC là tam giác đều. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu 11. Cho tam giác ABC có A(1;2), B(1;1), C(5;-1).Tính cos A

Câu 12. Cho hình vuông ABCD tâm O. Hỏi mệnh đề nào sau đây sai?

Câu 15. Cho hình thang vuông ABCD có đáy lớn AB = 4a, đáy nhỏ CD = 2a, đường cao AD = 3a; I là trung điểm của AD. Câu nào sau đây sai?

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 19   |   Total: 139239
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Tổng hợp kiến thức và bài tập trắc nghiệm có hướng dẫn chi tiết chuyên đề Tích vô hướng của hai vect