Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm phương trình và bất phương trình mũ

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm phương trình và bất phương trình mũ.

Tài liệu bao gồm các nội dung sau:

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Phương trình mũ cơ bản a^x = b (a > 0, a ≠ 1).
● Phương trình có một nghiệm duy nhất khi b > 0 .
● Phương trình vô nghiệm khi b ≤ 0 .
2. Biến đổi, quy về cùng cơ số

3. Đặt ẩn phụ

4. Logarit hóa

5. Giải bằng phương pháp đồ thị

6. Sử dụng tính đơn điệu của hàm số
Tính chất 1. Nếu hàm số y = f(x) luôn đồng biến (hoặc luôn nghịch biến) trên (a; b) thì số nghiệm của phương trình f(x) = k trên (a; b) không nhiều hơn một và f(u) = f(v) ⇔ u = v, ∀u,v∈(a; b).

Tính chất 2. Nếu hàm số y = f(x) liên tục và luôn đồng biến (hoặc luôn nghịch biến) ; hàm số y = g(x) liên tục và luôn nghịch biến (hoặc luôn đồng biến) trên D thì số nghiệm trên D của phương trình f(x) = g(x) không nhiều hơn một.

7. Sử dụng đánh giá

8. Bất phương trình mũ

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2021 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 38   |   Total: 2381111
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm phương trình và bất phương trình mũ