Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm hàm số mũ và logarit

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm hàm số mũ và logarit.

Tài liệu bao gồm các nội dung sau:

I. HÀM SỐ LOGARIT
1. Định nghĩa

2. Đạo hàm hàm số lôgarit

3. Khảo sát hàm số lôgarit

Tập xác định.

Chiều biến thiên. a>1: Hàm số đồng biến.
0 < a < 1: Hàm số nghịch biến.
Tiệm cận. Trục tung Oy là đường tiệm cận đứng.
Đồ thị. Đồ thị đi qua điểm M(1;0), N (a;1) và nằm phía bên phải trục tung.
II. HÀM SỐ MŨ
1. Định nghĩa

2. Đạo hàm của hàm số mũ

3. Khảo sát hàm số mũ

A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
Phần 1: Nhận biết – Thông hiểu

Phần 2: Vận dụng thấp

Phần 3: Vận dụng cao

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2021 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 46   |   Total: 424082
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm hàm số mũ và logarit