Phương pháp giải những dạng toán hàm số bậc nhất và bậc hai lớp 10

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Phương pháp giải những dạng toán hàm số bậc nhất và bậc hai lớp 10.

Bài 01: Hàm số

I - Ôn tập về hàm số

1. Hàm số. Tập xác định của hàm số

Giả sử có hai đại lượng biến thiên x và y, trong đó x nhận giá trị thuộc tập số D

- Nếu với mỗi giá trị của x thuộc tập D có một và chỉ một giá trị tương ứng của y thuộc tập số thực R thì ta có một hàm số

- Ta gọi x là biến số và y là hàm số của x

- Tập hợp D được gọi là tập xác định của x

2. Cách cho hàm số: Một hàm số có thể cho bằng các cách sau:

- Hàm số cho bằng bảng

- Hàm số cho bằng biểu đồ

- Hàm số cho bằng công thức

Tập xác định của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các số thực x sao cho biểu thức f(x) có nghĩa.

3. Đồ thị của hàm số: Đồ thị của hàm số y = f(x) xác định trên tập D là tập hợp tất cả các điểm M(x, f(x)) trên mặt phẳng tọa độ với x thuộc D.

II - Sự biến thiên của hàm số

Bài 02: Hàm số bậc hai

I - Đồ thị của hàm số bậc hai

II - Chiều biến thiên của hàm số bậc hai

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 8   |   Total: 140575
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Phương pháp giải những dạng toán hàm số bậc nhất và bậc hai lớp 10