Phân dạng và bài tập trắc nghiệm chuyên đề vector - Gia Quyền, Phương Chi

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Phân dạng và bài tập trắc nghiệm chuyên đề vector - Gia Quyền, Phương Chi.

A. Các kiến thức cần nhớ

B. Bài tập trắc nghiệm
Dạng 1. Xác định vectơ

Bài 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào không đúng?
A. Vectơ là một đoạn thẳng có hướng
B. Vectơ là một đoạn thẳng không phân biệt thứ tự của hai điểm mút
C. Vectơ là một đoạn thẳng xác định điểm đầu, điểm cuối
D. Vectơ là một đoạn thẳng phân biệt thứ tự hai điểm mút
Với hai điểm phân biệt A, B ta có được bao nhiêu vectơ khác vectơ – không có điểm đầu và điểm cuối là A hoặc B.

Bài 3. Cho tứ giác ABCD. Số các vectơ khác 0 có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của tứ giác là:
Bài 4. Cho tam giác ABC , có thể xác định bao nhiêu vectơ khác vectơ 0 có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh A, B, C
Bài 5. Số các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là 2 trong 6 điểm phân biệt cho trước là:

Dạng 2. Phương và hướng của vectơ

Dạng 3. Quan hệ giữa các vectơ

Dạng 4. Các bài toán chứng minh vectơ bằng nhau

Vấn đề 2. Tổng – hiệu của hai vectơ

A. Các kiến thức cần nhớ
I/ Tổng các vectơ

II/ Vectơ đối

III/ Hiệu các vectơ (phép trừ)

IV/ Tính chất

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 8   |   Total: 130696
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Phân dạng và bài tập trắc nghiệm chuyên đề vector - Gia Quyền, Phương Chi