Phân dạng và bài tập chuyên đề Mệnh đề và tập hợp - Trần Quốc Nghĩa

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Phân dạng và bài tập chuyên đề Mệnh đề và tập hợp của tác giả Trần Quốc Nghĩa.

Tài liệu bao gồm:

Bài 1. Mệnh đề

Dạng 1: Xác định mệnh đề. Tính đúng sai của mệnh đề

Dạng 2: Xác định mệnh đề đảo, mệnh đề phủ định của một mệnh đề

Ví dụ 2: Tìm mệnh đề đảo của mệnh đề sau và cho biết mệnh đề đảo đúng hay sai: "Nếu hai góc đối đỉnh thì chúng bằng nhau".

Dạng 3: Phương pháp chứng minh phản chứng

Ví dụ 4: Chứng minh rằng nếu n là số nguyên tố lẻ thì 3n + 2 cũng là số nguyên tố

Ví dụ 5: Chứng minh rằng: "Nếu nhốt n con thỏ vào k cái chuồng (k < n) thì có một chuồng chứa nhiều hơn 1 con thỏ" (Nguyên lý Dirichlet).

Dạng 4: Phát biểu định lý, định lý đảo dạng điều kiện cần, điều kiện đủ.

Ví dụ 6: Sử dụng thuật ngữ "điều kiện cần", "điều kiện đủ" phát biểu các định lý sau:

a) Nếu 2 tam giác bằng nhau thì chúng có diện tích bằng nhau.

b) Nếu a + b > 0 thì ít nhất có 1 số a hay b dương.

Bài 2. Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp

Dạng 1. Xác định tập hợp và các phép toán trên tập hữu hạn

Dạng 2. Xác định tập hợp và các phép toán trên tập hợp số thực

Dạng 3. Tập hợp con. Hai tập hợp bằng nhau.

Dạng 4. Giải toán bằng biểu đồ Venn

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 6   |   Total: 128258
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Phân dạng và bài tập chuyên đề Mệnh đề và tập hợp - Trần Quốc Nghĩa