Phân dạng các phương pháp giải toán chuyên đề giới hạn - Trần Đình Cư

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Phân dạng các phương pháp giải toán chuyên đề giới hạn của tác giả Trần Đình Cư.

Tài liệu gồm các nội dung:

BÀI 1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ
Dạng 1. Sử dụng định nghĩa tìm giới hạn 0 của dãy số 
Dạng 2. Sử dụng định lí để tìm giới hạn 0 của dãy số 
Dạng 4. Sử dụng các giới hạn đặc biệt và các định lý để giải các bài toán tìm giới hạn dãy.
Dạng 5. Sử dụng công thức tính tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn, tìm giới hạn, biểu thị một số thập phân vô hạn tuần hoàn thành phân số 
Dạng 6. Tìm giới hạn vô cùng của một dãy bằng định nghĩa
Dạng 7. Tìm giới hạn của một dãy bằng cách sử dụng định lý, quy tắc tìm giới hạn vô cực
MỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO {Tham khảo}
BÀI 2. GIỚI HẠN HÀM SỐ
Dạng 1. Dùng định nghĩa để tìm giới hạn 
Dạng 2. Tìm giới hạn của hàm số bằng công thức
Dạng 3. Sử dụng định nghĩa tìm giới hạn một bên 
Dạng 4. Sử dụng định lý và công thức tìm giới hạn một bên 
Dạng 5. Tính giới hạn vô cực 
Dạng 6. Tìm giới hạn của hàm số thuộc dạng vô định 0/0

Dạng 7. Dạng vô định

Dạng 8. Dạng vô định
MỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO {Tham khảo}
BÀI 3. HÀM SỐ LIÊN TỤC
Dạng 1. Xét tính liên tục của hàm số f(x) tại điểm x0 
Dạng 2. Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm
Dạng 3. Xét tính liên tục của hàm số trên một khoảng K
Dạng 4. Tìm điểm gián đoạn của hàm số f(x)
Dạng 5. Chứng minh phương trình f(x)=0 có nghiệm 
MỘT SỐ BÀI TẬP LÝ THUYẾT {Tham khảo}
ÔN TẬP CHƯƠNG 4

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2021 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 50   |   Total: 437555
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Phân dạng các phương pháp giải toán chuyên đề giới hạn - Trần Đình Cư