Olympic toán tập 5 năm 1998 - 49 đề thi và lời giải - Nguyễn Hữu Điển

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Olympic toán tập 5 năm 1998 - 49 đề thi và lời giải của tác giả Nguyễn Hữu Điển.

Tài liệu gồm các nội dung:

Chương 1. Đề thi olympic Hy Lạp
Chương 2. Đề thi olympic Hungary 
Chương 3. Đề thi olympic Iran
Chương 4. Đề thi olympic Ireland 
Chương 5. Đề thi olympic Italy 
Chương 6. Đề thi olympic Japan
Chương 7. Đề thi olympic Korean
Chương 8. Đề thi olympic Poland

2.5. Mỗi thành viên trong hội đồng xếp hạng các ứng viên A, B, C theo thứ tự. Điều đó chỉ ra rằng phần lớn các thứ hạng hội đồng A cao hơn nhiều so với B và cũng có thể là phần lớn các thứ hạng B cao hơn nhiều so với C. Có phải mà theo đó A cao hơn C.
Lời giải: Không. Giả sử giả hội đồng có ba thành viên, một trong những người xếp hạng A > B > C, một trong những người xếp hạng B > C > A, và là một trong những người xếp hạng C > A > B. Sau đó, thứ nhất và thứ ba cả hai thích A đến B, và thứ nhất và thứ hai thích cả hai B to C, nhưng chỉ là người đầu tiên thích A đến C.

2.8. Một hộp chứa 4 quả bóng trắng và 4 quả bóng đỏ, chúng ta cần vẽ từ cái hộp theo một số thứ tự mà không cần thay thế. Trước khi vẽ chúng ta cần đoán màu của quả bóng sẽ vẽ. Con số được mong đợi của các dự đoán chính xác là bao nhiêu?

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2021 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 133   |   Total: 1372631
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Olympic toán tập 5 năm 1998 - 49 đề thi và lời giải - Nguyễn Hữu Điển