Những chủ đề trong hình học phẳng Oxy mà học sinh lớp 10 cần nắm - Trần Đình Cư

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Những chủ đề trong hình học phẳng Oxy mà học sinh lớp 10 cần nắm của tác giả Trần Đình Cư.

Chủ đề 1: Tam giác

Bài 1. Cho điểm A(2; -3), B(3; -2), ΔABC có diện tích bằng 3/2; trọng tâm G của ΔABC thuộc đường thẳng (d): 3x - y - 8 = 0. Tìm bán kính đường tròn nội tiếp ΔABC.

Bài 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có B(-4; -2), ACB = 75. Đường cao kẻ từ đỉnh A có phương trình 2x + y = 0, D là điểm thuộc cạnh BC sao cho DC = 2DB. Tìm tọa độ điểm A biết ADC = 60 và điểm A có hoành độ âm.

Bài 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nhọn có đỉnh A(-1;4), trực tâm H. Đường thẳng AH cắt cạnh BC tại M, đường thẳng CH cắt cạnh AB tại N. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác HMN là I(2;0), đường thẳng BC đi qua điểm P(1;-2). Tìm tọa độ các đỉnh B, C của tam giác biết đỉnh B thuộc đường thẳng d : x + 2y - 2 = 0.

Chủ đề 5: Hình vuông

Bài 5. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có A(-1;2). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD và DC; K là giao điểm của BN với CM. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác BMK, biết BN có phương trình 2x + y - 8 = 0 và điểm B có hoành độ lớn hơn 2.

Bài 6. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình vuông ABCD có M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CD. Tìm tọa độ đỉnh B, điểm M biết N(0; -2), đường thẳng AM có phương trình x + 2y - 2 = 0 và cạnh hình vuông bằng 4.

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 4   |   Total: 135308
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Những chủ đề trong hình học phẳng Oxy mà học sinh lớp 10 cần nắm - Trần Đình Cư