Một số vấn đề cơ bản về giới hạn của dãy số - Nguyễn Hữu Hiếu

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Một số vấn đề cơ bản về giới hạn của dãy số của tác giả Nguyễn Hữu Hiếu.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa 1
Dãy số (un) được gọi là dãy số tăng nếu với mọi n ta có un < un+1

Dãy số (un) được gọi là dãy số giảm nếu với mọi n ta có un > un+1

2. Định nghĩa 2

3. Định lý 1
a. Mọi dãy tăng và bị chặn trên thì hội tụ.
b. Mọi dãy giảm và bị chặn dưới thì hội

4. Định lí 2
a. Mọi dãy tăng và không bị chặn trên thì tiến tới +8.
b. Mọi dãy giảm và không bị chặn dưới thì tiến tới -8.

5. Định lý 3

6. Định lý 4

7. Định lý 5.(Định lý kẹp giữa về giới hạn).

8. Sử dụng tiêu chuẩn Weierstrass để chứng minh dãy số có giới hạn

II. BÀI TẬP
1. CHỨNG MINH DÃY SỐ CÓ GIỚI HẠN

MỘT SỐ BÀI TOÁN TÍNH GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 15   |   Total: 138691
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Một số vấn đề cơ bản về giới hạn của dãy số - Nguyễn Hữu Hiếu