Lý thuyết và một số bài tập giới hạn - Trần Sĩ Tùng

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Lý thuyết và một số bài tập giới hạn của tác giả Trần Sĩ Tùng.

I. Giới hạn của dãy số

Một số phương pháp tìm giới hạn của dãy số:
· Chia cả tử và mẫu cho luỹ thừa cao nhất của n.

· Nhân lượng liên hợp: Dùng các hằng đẳng thức

· Dùng định lí kẹp

Khi tính các giới hạn dạng phân thức, ta chú ý một số trường hợp sau đây:
· Nếu bậc của tử nhỏ hơn bậc của mẫu thì kết quả của giới hạn đó bằng 0.
· Nếu bậc của từ bằng bậc của mẫu thì kết quả của giới hạn đó bằng tỉ số các hệ số của luỹ thừa cao nhất của tử và của mẫu.
· Nếu bậc của tử lớn hơn bậc của mẫu thì kết quả của giới hạn đó là +• nếu hệ số cao nhất của tử và mẫu cùng dấu và kết quả là –• nếu hệ số cao nhất của tử và mẫu trái dấu.

II. Giới hạn của hàm số

Giới hạn hữu hạn

Giới hạn vô cực, giới hạn ở vô cực

Một số phương pháp khử dạng vô định

III. Hàm số liên tục

1. Hàm số liên tục tại một điểm

2. Hàm số liên tục trên một khoảng: y = f(x) liên tục tại mọi điểm thuộc khoảng đó.
3. Hàm số liên tục trên một đoạn [a; b]

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2021 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 22   |   Total: 313811
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Lý thuyết và một số bài tập giới hạn - Trần Sĩ Tùng