Hướng dẫn giải các dạng toán về định nghĩa vector, tổng và hiệu hai vector

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Hướng dẫn giải các dạng toán về định nghĩa vector, tổng và hiệu hai vector.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

2. Hai vectơ cùng phương, cùng hướng.
Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vectơ gọi là giá của vectơ.
Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
Hai vectơ được gọi là cùng hướng nếu chúng cùng phương và cùng chiều.
Hai vectơ cùng phương thì hoặc cùng hướng hoặc ngược hướng.

Ví dụ: Ở hình vẽ trên trên (hình 1.2) thì hai vectơ
AB và CD cùng hướng còn EF và HG ngược hướng.
Đặc biệt: vectơ – không cùng hướng với mọi véc tơ.
Nhận xét: Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi hai vectơ AB và AC cùng phương.

B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI.
Dạng 1: Xác định một vectơ; phương, hướng của vectơ; độ dài của vectơ

1. Phương pháp giải.
Xác định một vectơ và xác định sự cùng phương, cùng hướng của hai vectơ theo định nghĩa
Dựa vào các tình chất hình học của các hình đã cho biết để tính độ dài của một vectơ
2. Các ví dụ.
Ví dụ 1: Cho tứ giác ABCD. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ-không có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của tứ giác.

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2021 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 34   |   Total: 437295
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Hướng dẫn giải các dạng toán về định nghĩa vector, tổng và hiệu hai vector