Hướng dẫn giải các dạng toán Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân - Đặng Việt Đông

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Hướng dẫn giải các dạng toán Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân của tác giả Đặng Việt Đông.

DÃY SỐ 
A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT
B – BÀI TẬP
DẠNG 1: SỐ HẠNG CỦA DÃY SỐ 
DẠNG 2: DÃY SỐ ĐƠN ĐIỆU, DÃY SỐ BỊ CHẶN 
C – HƯỚNG DẪN GIẢI 
DẠNG 1: SỐ HẠNG CỦA DÃY SỐ 
DẠNG 2: DÃY SỐ ĐƠN ĐIỆU, DÃY SỐ BỊ CHẶN 
CẤP SỐ CỘNG 
A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 
B – BÀI TẬP
DẠNG 1: XÁC ĐỊNH CẤP SỐ CỘNG VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA CẤP SỐ CỘNG 
DẠNG 2: TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ DÃY SỐ LẬP THÀNH CẤP SỐ CỘNG
C– HƯỚNG DẪN GIẢI
DẠNG 1: XÁC ĐỊNH CẤP SỐ CỘNG VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA CẤP SỐ CỘNG 
DẠNG 2: TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ DÃY SỐ LẬP THÀNH CẤP SỐ CỘNG 
CẤP SỐ NHÂN 
A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 
B – BÀI TẬP 
DẠNG 1: XÁC ĐỊNH CẤP SỐ NHÂN VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA CẤP SỐ NHÂN
DẠNG 2: TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ DÃY SỐ LẬP THÀNH CẤP SỐ NHÂN 
C – HƯỚNG DẪN GIẢI
DẠNG 1: XÁC ĐỊNH CẤP SỐ NHÂN VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA CẤP SỐ NHÂN 
DẠNG 2: TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ DÃY SỐ LẬP THÀNH CẤP SỐ NHÂN 
ÔN TẬP CHƯƠNG III

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2021 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 55   |   Total: 2930400
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Hướng dẫn giải các dạng toán Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân - Đặng Việt Đông