Giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục - Lê Hải Trung

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục của tác giả Lê Hải Trung.

Dạng 1: Giới hạn 0

Dang 2: Dạng vô định

Đối với biểu thức chứa căn bậc hai, bậc ba thì cũng đánh giá bậc tử và mẫu để đặt thừa số chung rồi đưa ra ngoài căn thức, việc này cũng như chia tử và mẫu cho lũy thừa số lớn của n ở tử hoặc mẫu.
Đối với các biểu thức mũ thì chia tử và mẫu cho mũ có cơ số lớn nhất ở tử hoặc mẫu, việc này cũng như đặt thừa số chung cho tử và mẫu số hạng đó.

Dạng 4: Dạng vô đinh 0.

Đối với biểu thức chứa căn thức thì nhân, chia lượng liên hợp bậc hai, bậc ba để đưa về dạng

Đặc biệt, đôi khi ta thêm, bớt đại lượng đơn giản để xác định các giới hạn mới có cùng dạng vô định

Dạng 5: Cấp số nhân lùi vô hạn
Phương pháp:
Cấp số nhân lùi vô hạn là cấp số nhân vô hạn và có công bội là |q| < 1 .

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2021 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 39   |   Total: 437463
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục - Lê Hải Trung