Đọc đồ thị Hàm số tuyển chọn chắc chắn thi của tác giả Hồ Thức Thuận

thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu: Đọc đồ thị Hàm số tuyển chọn chắc chắn thi của tác giả Hồ Thức Thuận

Tài liệu được soạn thảo bởi thầy Hồ Thức Thuận, người thầy có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu. Bài giải chi tiết của tài liệu này sẽ có trong khóa học Khóa luyện thi Pro - THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 - Điểm 8+ - Chuyên đề Hàm số của thầy Hồ Thức Thuận: Xem tại đây.

Sau đây, thuvientoan.net xin liệt kê 7 dạng bài tập liên quan đến giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của hàm số có trong tài liệu này:

Dạng 1. Đọc đồ thị hàm số

Dạng 2. Đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

Dạng 3. Bài toán tương giao
Dạng 3.1 Bài toán tương giao đồ thị thông qua đồ thị, bảng biến thiên

Dạng 3.2 Bài toán tương giao đồ thị thông qua hàm số cho trước

Dạng 3.3 Bài toán tìm m để phương trình f(x) = f(m) thoả mãn điều kiện cho trước khi biết đồ thị, BBT của f(x)

Dạng 3.4 Bài toán tìm m để phương trình |f(x)|=f(m) thỏa mãn điều kiện cho trước khi biết đồ thị, BBT của  f(x)

Một số câu hỏi điển hình có trong tài liệu này: 

Cho hàm số y = (x-2)(x2 + 1) có đồ thị (C). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Cho hàm số y = x3 - 3x có đồ thị  (C). Tìm số giao điểm của (C) và trục hoành.

Cho hàm số y = x4 - 3x2 có đồ thị (C). Số giao điểm của đồ thị (C) và đường thẳng y=2 là:

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 16   |   Total: 134717
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Đọc đồ thị Hàm số tuyển chọn chắc chắn thi của tác giả Hồ Thức Thuận