Đề thi và lời giải chọn đội tuyển dự thi VMO của Sở GDĐT Hà Tĩnh năm 2018 - 2019

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Đề thi và lời giải chọn đội tuyển dự thi VMO của Sở GDĐT Hà Tĩnh năm 2018 - 2019.

Bài 4. (5,0 điểm) Cô giáo có tất cả 2020 viên kẹo gồm 20 loại kẹo khác nhau, mỗi loại ít nhất có 2 viên kẹo. Cô chia hết kẹo cho các học sinh của mình, mỗi người một số viên kẹo và không có học sinh nào nhận được nhiều hơn một viên kẹo ở một loại kẹo. Cô yêu cầu hai học sinh khác nhau bất kì so sánh các viên kẹo mình nhận được và viết số loại kẹo mà cả hai cùng có lên bảng. Biết rằng mỗi cặp học sinh bất kì đều được lên bảng đúng một lần. Gọi tổng các số được viết lên bảng là M.
a) Xác định giá trị nhỏ nhất của M.
b) Với giả thiết tương tự nhưng thay 20 loại kẹo khác nhau bởi 19 loại kẹo khác nhau, hãy tìm giá trị nhỏ nhất của M trong trường hợp tương ứng này.

Bài 2. (5 điểm) Cho một khung sắt có hình dạng là một tứ diện đều mỗi cạnh có độ dài 1 mét. Một con bọ ban đầu ở tại một đỉnh của tứ diện, bắt đầu di chuyển liên tục trên các cạnh của tứ diện theo quy tắc: tại mỗi đỉnh nó đến, nó sẽ chọn một trong ba cạnh tại đỉnh đó và di chuyển theo cạnh đó đến đỉnh tiếp theo. Với mỗi số nguyên dương n, tìm số cách đi của con bọ để nó trở lại đúng đỉnh ban đầu sau khi đã đi được đúng n mét.
Bài 3. (5 điểm) Cho tam giác ABC nhọn, không cân, đường cao AH, nội tiếp trong đường tròn tâm O. Đường tròn nội tiếp tam giác ABC có tâm là điểm I tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại các điểm D, E, F. Gọi M là điểm chính giữa cung nhỏ BC của đường tròn (O). Đường thẳng MD cắt lại đường tròn (O) tại điểm N, đường thẳng AN cắt đường thẳng BC tại điểm P.
a) Chứng minh rằng tam giác ANI vuông và tứ giác AIHP nội tiếp.
b) Đường thẳng MH cắt lại đường tròn (O) tại điểm S, đường thẳng NS cắt đường thẳng BC tại điểm Q. Chứng minh rằng tiếp tuyến của đường tròn (O) tại điểm N đi qua trung điểm của đoạn thẳng PQ.

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2021 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 139   |   Total: 1372687
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Đề thi và lời giải chọn đội tuyển dự thi VMO của Sở GDĐT Hà Tĩnh năm 2018 - 2019