Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Địa lý THPT Nguyễn Trung Thiên

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Địa lý THPT Nguyễn Trung Thiên.

Câu 71. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho sông ngòi nước ta có hàm lượng phù sa lớn?
A. Chế độ nước thay đổi theo mùa.                 B. Tổng lượng dòng chảy lớn.
C. Xâm thực mạnh ở miền núi.                       D. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.
Câu 72. Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ có sự khác nhau về phân mùa khí hậu chủ yếu do

A. gió mùa và hướng của dãy Bạch Mã.                B. Tín phong bán cầu Bắc và dãy Bạch Mã.
C. các loại gió và dãy Trường Sơn Nam                D. gió mùa với độ cao của dãy Trường Sơn.
Câu 73. Cho biểu đồ về lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta, năm 2009 và 2019:

(Số liệu theo: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2009 và 2019.
B. Tỉ trọng lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2009 và 2019.
C. Quy mô và cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2009 và 2019.
D. Chuyển dịch cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2009 và 2019.
Câu 74. Việc phân bố dân cư và nguồn lao động giữa các vùng trên cả nước là rất cần thiết do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Dân cư nước ta tập trung chủ yếu ở các vùng đồng bằng.
B. Tỷ lệ thiếu việc làm và thất nghiệp của nước ta còn cao.
C. Sự phân bố dân cư của nước ta không đều và chưa hợp lý.
D. Nguồn lao động nước ta còn thiếu tác phong công nghiệp.
Câu 75. Ngành nội thương của nước ta phát triển nhanh chủ yếu là do
A. tác động của công cuộc Đổi Mới.                     B. hàng hóa ngày càng phong phú hơn.
C. mức sống người dân ngày càng cao.                 D. mạng lưới vận tải được mở rộng.
Câu 76. Nhân tố tác động chủ yếu đến sự đa dạng của các loại hình du lịch ở nước ta hiện nay là
A. cơ sở hạ tầng và thu hút nguồn vốn đầu tư.                        B. nhu cầu của du khách và điều kiện phục vụ.
C. tài nguyên du lịch và yêu cầu của khách du lịch.                D. nguồn lao động và cơ sở vật chất kĩ thuật.
Câu 77. Mùa mưa ở dải đồng bằng ven biển Bắc trung Bộ chịu tác động chủ yếu của
A. dải hội tụ và áp thấp nhiệt đới, bão, gió Tây Nam từ Bắc Ấn Độ Dương đến.
B. áp thấp nhiệt đới và bão, gió mùa Tây Nam, gió Tây và gió mùa Đông Bắc.
C. gió Tây Nam từ Bắc Ấn Độ Dương đến, gió đông bắc, bão, áp thấp nhiệt đới.
D. gió mùa Tây Nam, gió mùa Đông Bắc, bão, dải hội tụ và áp thấp nhiệt đới.
Câu 78. Nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện dạng địa hình bồi tụ ở dải đồng bằng ven biển Trung Bộ là
A. dòng chảy ven bờ, sóng biển, thủy triều và núi lan ra sát biển.
B. các dãy núi, đồng bằng ven biển, thủy triều và sạt lở bờ biển.
C. sạt lở bờ biển, núi lan ra sát biển, hoạt động của bão, cát bay.
D. mạng lưới sông ngòi, hoạt động kiến tạo, sóng và thủy triều.
Câu 79. Địa hình ven biển nước ta đa dạng chủ yếu do tác động kết hợp của
A. các vùng núi giáp biển và vận động nâng lên, hạ xuống.
B. sóng biển, thủy triều, sông ngòi và hoạt động kiến tạo.
C. sóng biển, thủy triều, độ mặn của biển và thềm lục địa.
D. thủy triều, độ mặn nước biển và các dãy núi ra sát biển.
Câu 80. Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NUÔI TRỒNG VÀ DIỆN TÍCH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

MỘT SỐ VÙNG NƯỚC TA NĂM 2020

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng thủy sản nuôi trồng và diện tích nuôi trồng thủy sản một số
vùng nước ta năm 2020, dạng biểu đồ nào là thích hợp nhất?

Tài liệu

Like fanpage của thuvientoan.net để cập nhật những tài liệu mới nhất: https://bit.ly/3g8i4Dt.

THEO THUVIENTOAN.NET

Tải file Tại đây
Liên hệ
2022 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
Online: 44   |   Total: 5981549
Hotline tư vấn miễn phí:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Địa lý THPT Nguyễn Trung Thiên

TẢI TÀI LIỆU VÀ ĐỀ THI MIỄN PHÍ

news_detail-all