Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2021 Sở GDĐT Nghệ An - Lần 1

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2021 Sở GDĐT Nghệ An - Lần 1.

Câu 34: Từ cuộc đấu tranh ngoại giao của ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, rút ra được bài học kinh nghiệm gì cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc hiện nay?
A. Tăng quan hệ đối tác thì có khả năng giảm quan hệ đối tượng.
B. Ngoại giao đóng vai trò quyết định trong bảo vệ chủ quyền đất nước.
C. Luôn mềm dẻo trong nguyên tắc đấu tranh.
D. Phải giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
Câu 35: Điểm khác biệt cơ bản giữa hai xu hướng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là gì?
A. Bao động vũ trang - cải cách xã hội.

B. Nhờ Nhật để đánh Pháp - dựa vào Pháp để chống Nhật.
C. Cứu nước để cứu dân – cứu dân và cứu nước.
D. Quân chủ chuyên chế dân chủ cộng hòa.
Câu 36: Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các đời Tổng thống Mĩ (1945 – 1991) là
A. thực hiện xuyên suốt “Chiến lược toàn cầu”.
B. sử dụng khẩu hiệu “dân chủ” để can thiệp vào nội bộ các nước.
C. thực hiện chiến lược “Cam kết mở rộng”.
D. chuẩn bị tiến hành “Chiến tranh tổng lực”.
Câu 37: Bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám được vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay là
A. sự chuyển biến của thời đại sẽ quyết định vận mệnh mọi quốc gia.
B. sự ủng hộ của các lực lượng quốc tế - yếu tố tiên quyết.
C. nội lực đất nước - nhân tố quyết định nhất.
D. sức mạnh dân tộc và thời đại có vai trò then chốt, không thể tách rời.
Câu 38: Mục đích tìm hiểu văn minh, sức mạnh phương Tây của Nguyễn Tất Thành có nét độc đáo gì so với cụ Phan Chu Trinh?
A. Trực tiếp khảo sát các cuộc cách mạng để nâng cao trí tuệ, mở rộng thế giới quan.
B. Tìm và học cái mới mà dân tộc chưa có và xem đó là chỗ dựa là cứu cánh.
C. Tìm hiểu giá trị thật của cái mới và cái ẩn đằng sau nó.
D. Thấu hiểu được sự tương đồng và khác biệt giữa triết lí phương Đông và phương Tây.
Câu 39: Điểm khác biệt cơ bản giữa phong trào dân chủ 1936-1939 so với phong trào dân chủ 1919-1925 của tư sản Việt Nam là
A. tính dân tộc.                 B. tính cách mạng.                      C. tính nhân văn.                      D. tính nhân dân.
Câu 40: Việc Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa và Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông (1921 - 1925) đã để lại bài học gì cho cách mạng Việt Nam?
A. Đoàn kết quốc tế là yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
B. Cách mạng Việt Nam luôn phải học tập các nước khác.
C. Muốn cách mạng thắng lợi phải dựa vào các nước khác.
D. Luôn chú trọng đoàn kết quốc tế.

Tài liệu

Like fanpage của thuvientoan.net để cập nhật những tài liệu mới nhất: https://bit.ly/3g8i4Dt.

THEO THUVIENTOAN.NET

Tải file Tại đây
Liên hệ
2024 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
Online: 62   |   Total: 11316088
Hotline tư vấn miễn phí:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2021 Sở GDĐT Nghệ An - Lần 1

TẢI TÀI LIỆU VÀ ĐỀ THI MIỄN PHÍ