Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa trường THPT chuyên Đại học Vinh năm 2022 lần 1 có lời giải

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa trường THPT chuyên Đại học Vinh năm 2022 lần 1 có lời giải chi tiết.

Ngày 22/4/2022, trường THPT chuyên Đại học Vinh tổ chức kì thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 lần 1. Trong bài viết này, thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa năm 2022. Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài 50 phút theo cấu trúc đề tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đạo tạo.

Đề thi đánh giá toàn diện kiến thức môn Hóa học ở bậc THPT của các thi sinh dự thi. Tương tự như đề thi tốt nghiệp THPTQG môn Hóa các năm trước, các câu hỏi trong đề thi đánh giá năng lực cũng được chinh thành 4 mức độ thông hiểu, nhận biết, vận dụng, vận dụng xoay quanh các chủ đề Este - Lipit - Xà phòng, Cacbohidrat, Amin - Amino axit - Peptit - Protein,..

Nhìn chung đề thi bám sát cấu trúc và nội dung các năm trước, các câu hỏi tập trung chủ yếu vào kiến thức môn Hóa học lớp 12 kèm theo một số câu hỏi kiến thức Hóa học lớp 10, 11. Trong đó lý thuyết chiếm hơn 70% tổng số câu hỏi, bên cạnh đó là nhiều bài toán vận dụng, vận dụng cao khá hay và mới lạ giúp phân loại học sinh khá tốt.

Bên cạnh giới thiệu đến bạn đọc tài liệu, thuvientoan.net còn biên soạn đáp án chi tiết giúp các bạn có thể so sánh kết quả làm bài và rút ra những kinh nghiệm quý báu trong quá trình tự học.

Hi vọng với tài liệu này các bạn sẽ học tập được những điều bổ ích để chuản bị thật tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 sắp tới. Chúc các bạn học tốt! 

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa trường THPT chuyên Đại học Vinh năm 2022 lần 1

Câu 41: Ở nước ta, đường mía (có thành phần chủ yếu là saccarozơ) được sản xuất dưới dạng nhiều thương phẩm khác nhau như: Đường phèn, đường cát, đường phên và đường kính. Số nguyên tử cacbon trong phân tử saccarozơ là
A. 6.

B. 11.

C. 22.

D. 12.
Câu 42: Khi cho FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thấy thoát ra khí X không màu, hóa nâu trong không khí. Công thức phân tử của X là
A. CO.

B. NO.

C. N2O.

D. NO2.
Câu 43: Số oxi hóa của sắt và nitơ trong hợp chất Fe(NO3)2 lần lượt là?
A. +3 và +5.

B. +2 và +5.

C. +2 và +3.

D. +2 và -3.
Câu 44: Hỗn hợp kim loại Al và Na có thể không tan hết trong lượng dư chất nào sau đây?
A. Dung dịch HCl.

B. H2O.
C. Dung dịch NaOH.

D. Dung dịch H2SO4 loãng.
Câu 45: Axit nào sau đây là chất điện li mạnh?
A. HNO2.

B. NaCl.

C. HCl.

D. CH3COOH.
Câu 46: Kim loại nào sau đây mềm như sáp, dùng dao cắt được dễ dàng?
A. W.

B. Na.

C. Cr.

D. Cu.
Câu 47: Amino axit nào sau đây có mạch cacbon phân nhánh?
A. Glyxin.

B. Lysin.

C. Valin.

D. Alanin.
Câu 48: Tơ nitron dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét. Tơ nitron được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?
A. CH2=CHCN.

B. CH2=CHCl.
C. CH2=CH-CH3.

D. CH2=CHOOCCH3.
Câu 49: Các kim loại kiềm như Na, K chỉ được điều chế bằng phương pháp nào?
A. Điện phân nóng chảy.

B. Nhiệt luyện.
C. Điện phân dung dịch.

D. Thủy luyện.
Câu 50: Số nguyên tử oxi trong phân tử glixerol là
A. 3.

B. 2.

C. 8.

D. 6.
Câu 51: Các kim loại Al, Mg, Cu đều tác dụng được với dung dịch nào sau đây?
A. Dung dịch HCl.
B. Dung dịch HNO3 loãng.
C. Dung dịch H2SO4 đặc, nguội.
D. Dung dịch NaOH.
Câu 52: Thành phần chính của đá vôi là canxi cacbonat. Công thức của canxi cacbonat là
A. CaO.

B. Ca(OH)2.

C. Ca(HCO3)2.

D. CaCO3.
Câu 53: Phân tử chất nào sau đây không chứa nguyên tử nitơ?
A. Anilin.

B. Hemoglobin.

C. Gly-Ala.

D. Xenlulozơ.
Câu 54: Axit nào sau đây không phải là axit béo?
A. Axit stearic.

B. Axit oleic

C. Axit glutamic.
D. Axit panmitic.
Câu 55: Trong số các chất: Al, Al2O3, Al(OH)3, AlCl3. Có bao nhiêu chất tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch NaOH?
A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.
Câu 56: Kim loại nào sau đây là thành phần chính của gang và thép?
A. Cr.

B. W.

C. Cu.

D. Fe.
Câu 57: Nước thường dùng là nước tự nhiên, được lấy từ sông, suối, hồ, nước ngầm (có hòa tan một số muối như Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4). Vậy nước tự nhiên là nước
A. nước mềm.

B. có tính cứng vĩnh cửu.
C. có tính cứng toàn phần.

D. có tính cứng tạm thời.
Câu 58: Trong dung dịch, ion Fe2+ bị khử bởi kim loại nào trong các kim loại sau?
A. Mg.

B. Na.

C. Ag.

D. Cu.
Câu 59: Chất nào sau đây làm quỳ tím ẩm hóa đỏ và tác dụng với Na sinh ra khí H2?
A. Phenol.

B. Ancol etylic.

C. Metyl axetat.

D. Axit fomic.
Câu 60: Phèn chua được dùng trong ngành thuộc da, công nghiệp giấy, công nghiệp nhuộm vải, chất làm trong nước đục,... Công thức hóa học nào sau đây là của phèn chua?
A. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
B. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
C. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
D. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
Câu 61: Khử hoàn toàn m gam Fe3O4, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít CO2. Giá trị của m là
A. 7,2.

B. 11,6.

C. 16,0.

D. 32,4.
Câu 62: Chất nào sau đây khi cho tác dụng với dung dịch HCl dư không sinh ra chất khí?
A. Fe(NO3)3.

B. Fe(NO3)2.

C. NaHCO3.

D. FeS.
Câu 63: Đun nóng 7,3 gam Gly-Ala với lượng dư dung dịch NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 16,8.

B. 22,6.

C. 10,4.

D. 20,8.
Câu 64: Cho m gam hỗn hợp gồm CaCO3 và KHCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,72 lít khí CO2. Giá trị của m là
A. 24,0.

B. 30,0.

C. 15,0.

D. 18,0.
Câu 65: Este mạch hở X có công thức phân tử C4H6O2. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được muối Y và ancol no Z. Tên của este X là
A. Anlyl fomat.

B. Metyl acrylat.

C. Etyl axetat.

D. Vinyl axetat.
Câu 66: Đốt cháy hoàn toàn a gam alanin thu được CO2, N2 và 6,3 gam H2O. Nếu cho a gam alanin tác
dụng hết với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được m
gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 17,9.

B. 9,2.

C. 11,1.

D. 15,1

Câu 79: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

+ Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 1 gam mỡ (hoặc dầu thực vật) và 2,5 - 3ml dung dịch NaOH 40%.
+ Bước 2: Đun sôi nhẹ và khuấy liên tục hỗn hợp bằng đũa thủy tinh. Thỉnh thoảng nhỏ thêm vài giọt nước cất.
+ Bước 3: Sau 8 – 10 phút, rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ.
Có các phát biểu sau:
(a) Có thể thay mỡ (hoặc dầu thực vật) bằng dầu mỡ bôi trơn máy.
(b) Ở bước 2, phải dùng đũa thủy tinh khuấy đều hỗn hợp trong bát sứ và thêm nước cất để đảm bảo
phản ứng thủy phân xảy ra và xảy ra nhanh.
(c) Thêm dung dịch NaCl bão hòa nóng vào ở bước 3 để tách xà phòng ra khỏi hỗn hợp và xà phòng
lắng xuống đáy bát sứ.
(d) Có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch CaCl2 bão hòa.
(e) Dung dịch sau bước 3 có chứa etylen glicol nên có khả năng hòa tan Cu(OH)2.
Số phát biểu đúng là
A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 1.
Câu 80: Cho 7,5 gam hỗn hợp Mg và Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,56 mol HCl và 0,12 mol H2SO4 (loãng), thu được dung dịch X và khí H2. Thực hiện 2 thí nghiệm sau:
• Thí nghiệm 1: Cho 875 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được
13,55 gam kết tủa gồm 2 chất.
• Thí nghiệm 2: Nhỏ từ từ V ml dung dịch Y chứa đồng thời KOH 0,6M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi
thu được lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất
rắn. Giá trị của m là
A. 26,36.

B. 28,40.

C. 36,40.

D. 35,96.

Tài liệu

Like fanpage của thuvientoan.net để cập nhật những tài liệu mới nhất: https://bit.ly/3g8i4Dt.

THEO THUVIENTOAN.NET

Tải file Tại đây
Liên hệ
2022 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
Online: 131   |   Total: 5411689
Hotline tư vấn miễn phí:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa trường THPT chuyên Đại học Vinh năm 2022 lần 1 có lời giải

TẢI TÀI LIỆU VÀ ĐỀ THI MIỄN PHÍ

news_detail-all